Tájékoztatás kérés egészségbiztosítási jogviszonyról

(2023.01.03.)

A bejelentett személyek jogviszony nyilvántartása az 1998. január 31-én fennálló, illetve azt követően létrejött, bejelentett – egészségbiztosítási jogosultságot és kötelezettséget keletkeztető – jogviszonyadatokat és azok változásait tartalmazza. 

Az érintett személy tájékoztatást kérhet az egészségbiztosító által kezelt, a különböző bejelentések alapján létrejött nyilvántartásban szereplő adatairól.


Tartalom:

Ki és hol kérhet tájékoztatást?
Hogyan kérhető tájékoztatás?
Ügyfélkapun
Írásban
Szóban (ügyfélszolgálaton)
Jogszabályok

 

Ki és hol kérhet tájékoztatást?

A bejelentett egészségbiztosítási jogviszonyról az érintett személy személyesen, vagy – meghatalmazással – meghatalmazottja kérhet tájékoztatást a lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataltól (a továbbiakban: kormányhivatal)

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Fontos!

Az adatkéréshez a személyazonosságot igazolni kell.

 

Hogyan kérhető tájékoztatás?

ÜGYFÉLKAPUN

Az ügyfélkapun regisztrált felhasználó, a www.magyarorszag.hu vagy a www.neak.gov.hu webcímen keresztül az ügyfélkapu belépést követően a felhasználónév, a jelszó valamint a TAJ szám megadását követően lekérdezheti jogviszonyadatait. Amennyiben adateltérést tapasztalt, az elektronikus ügyintézésre szolgáló felületen jelezheti a lakóhely/tartózkodási hely szerinti kormányhivatal részére.


ÍRÁSBAN

A jogviszony adatokról írásban is kérhető tájékoztatás, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A tájékoztatáskérést a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

 

SZÓBAN (ügyfélszolgálaton)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélszolgálaton szóban előadott kérelem esetén csak szóbeli tájékoztatás nyújtható a nyilvántartott adatokra vonatkozóan.

Amennyiben a jogviszonya adatairól írásbeli tájékoztatást kíván kérni, azt az ügyfélszolgálaton is csak írásban kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálaton írásban kért tájékoztatásra az eljáró kormányhivatal postai úton fogja rendelkezésre bocsátani a kért adatokat.

 

Jogszabályok