FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Egészségügyi szakellenőr (Pest megye)

2022.06.25.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.

egészségügyi szakellenőr

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.

Ellátandó feladatok:

Ellátja az ártámogatási és finanszírozási szakterület ügykörébe tartozó ellenőrzési feladatokat, az elszámolás alapját képező vények elemzését, közreműködik a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nyilvántartására, kiszolgálására és a finanszírozott ellátások elszámolására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésében. Adatgyűjtést és elemzést végez ellenőrzések előkészítéséhez.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellenőrzési feladatok, az elszámolás alapját képező vények, finanszírozási adatok elemzése. Adatgyűjtést és elemzést végez ellenőrzések előkészítéséhez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, vagy főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügyben szerzett tapasztalat,

 • Magas szintű Excel tudás, adatbázis kezelési ismeretek,

 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

 • Angol vagy német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Székely Edit főosztályvezető nyújt, a +36 1 999 4170/8100-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/1404-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi szakellenőr.

 • Elektronikus úton a F031/1404-1/2022. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: