FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Ellenőrző-szakértő főorvos (Baranya megye)

2021.07.13.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály II.

ellenőrző-szakértő főorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Nagy Lajos király út 3.

Ellátandó feladatok:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses jogviszonyba álló, E. Alap terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatások, valamint az ártámogatási jogviszonyban álló szolgáltatók orvosszakmai ellenőrzése, továbbá orvosszakértői tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel orvosszakmai ellenőrzésekben, valamint orvosszakértői tevékenységek végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, általános orvos végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Belgyógyász szakvizsga,

 • Mozgásszervi rehabilitáció terén szerzett ismeretek, szakvizsga,

 • Ortopédiai szakvizsga,

 • Bőrgyógyász szakvizsga,

 • Szakmai gyakorlat,

 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Krucsó Éva osztályvezető nyújt, a +36 72 508 349-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/645-1/2021. valamint a munkakör megnevezését: ellenőrző-szakértő főorvos.

 • Elektronikus úton, a F031/645-1/2021. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: