FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Ellenőrző-szakértő főorvos (Észak-Magyarország)

2022.11.26.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály IV.

ellenőrző-szakértő főorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Heves megye, 3300 Eger, Klapka út 1.

Nógrád megye, 3101 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

Ellátandó feladatok:

A gyse és egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó méltányossági kérelmek, a méltányossági gyse többletmennyiséggel kapcsolatos kérelmek, a nagyértékű vagy jogszabály által ellenjegyzéshez kötött gyse, valamint 4 hónapon túli kötszer-rendeléssel kapcsolatos kérelmek, az otthoni szakápolási vizithosszabbítási kérelmek, továbbá a gyse jogszabálytól eltérő gyakorisággal történő támogatására vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos orvosszakmai véleményezés illetve ellenjegyzés. A szolgáltatók ellenőrzéséhez kapcsolódó adategyeztetés lefolytatása a biztosítottakkal. Az E. Alap terhére finanszírozott vagy ennek terhére rendelésre vagy beutalásra jogosult egészségügyi szolgáltatók jogszabályok, illetve szerződés szerinti működésének ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A biztosítottak egészségbiztosítási ellátásával kapcsolatos ügyek orvosszakértői vizsgálata, véleményezése, engedélyezése és ellenjegyzési feladatok ellátása, valamint finanszírozási illetve ártámogatási szerződéses jogviszonyban álló, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott vagy ennek terhére rendelésre vagy beutalásra jogosult, egészségügyi szolgáltatók jogszabályok, illetve szerződés szerinti működésének ellenőrzése miskolci, egri vagy salgótarjáni munkavégzéssel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, általános orvos szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mozgásszervi rehabilitáció terén szerzett ismeretek, szakvizsga,

 • Ortopédiai szakvizsga,

 • Belgyógyász szakvizsga,

 • Klinikai gyakorlat,

 • Számítástechnikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Szilvia főosztályvezető nyújt, a +36 36 522 380-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/2536-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: ellenőrző-szakértő főorvos.

 • Elektronikus úton a F031/2536-1/2022. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: