FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Ellenőrző főgyógyszerész (Pest megye)

2020.09.23.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.

ellenőrző főgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.

Ellátandó feladatok:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel ártámogatási szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók gyógyszerész szakmai ellenőrzése, továbbá gyógyszerész szakértői tevékenység ellátása, részvétel orvosszakmai ellenőrzési feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az orvosi vényre igényelt és kiutalt társadalombiztosítási támogatás elszámolásának gyógyszerész szakmai ellenőrzése, az elszámolás szabályosságának, esetenként az elrendelésekben megjelölt egyéb szempontok alapján történő vizsgálata. Elemzi és értékeli a hivatal hatásköréből az osztályvezető által részére kijelölt gyógyszertárak időszakonkénti igénybe vett társadalombiztosítási támogatásának adatait, megszervezi és végrehajtja az ellenőrzést, összefoglalót és nyilvántartás készít róla, intézkedik a szükséges szankciók végrehajtásáról, javaslatot tesz a tapasztalt szabálytalanságok megszüntetésére. Adatszolgáltatási feladatokhoz, egyéb egészségbiztosítási ellenőrzési feladatokhoz elemzéseket végez és szakvéleményt készít.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, gyógyszerész végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakvizsga,

 • Gyógyszertári szakmai gyakorlat,

 • Informatikai ismeretek (Word, Excell, Outlook, Access),

 • Angol nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bátory Ildikó Mária osztályvezető nyújt, a 06-1/999-4182-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/557-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: ellenőrző főgyógyszerész.

 • Elektronikus úton, a F031/557-1/2020. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: