FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Finanszírozási szakügyintéző (Pest megye)

2022.06.28.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály VI.

finanszírozási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.

Ellátandó feladatok:

Finanszírozási szerződések kötésének, módosításának, alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő elbírálása, aláírásra történő előkészítése, rögzítése az informatikai programban. Szerződéskötés, szerződésmódosítás előtt a szerződéses adatok ellenőrzése, az érvényességi kellékek tartalmi és formai vizsgálata. Kapcsolattartás az egészségügyi szolgáltatókkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főváros illetékességi területéhez tartozó finanszírozott egészségügyi szolgáltatók szerződéseinek kötése, módosítása, megszüntetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetem, vagy főiskolai szintű egészségügyi vagy társadalombiztosítási, vagy pénzügyi, vagy közgazdasági szakképzettség,

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jó kommunikációs készség,

 • Idegen nyelv ismerete (angol, német),

 • Számítástechnikai ismeretek (Word, Excel).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Székely Edit főosztályvezető nyújt, a +36 1 999 4170/8100-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/1424-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: finanszírozási szakügyintéző.

 • Elektronikus úton a F031/1424-1/2022. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: