FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Informatikus

2022.11.29.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Informatikai Fejlesztési Főosztály

informatikus

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ellátandó feladatok:

Rendszertervezésben való közreműködés. A NEAK-nál alkalmazott, a legmagasabb szintű módszertani követelményeknek megfelelő standardok és iránymutatások bevezetése, valamint előírásszerű, konzisztens alkalmazásának biztosítása, beleértve a külső jogi és gazdasági szabályokat is.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szakfőosztályok által megfogalmazott követelmények specifikálása, rendszerszervezési feladatok ellátása. Aktív közreműködés az alkalmazásfejlesztés követelményspecifikációjának véglegesítésében, a fizikai és logikai rendszertervek és a rendszerdokumentáció elfogadásában, a tervezés, tesztelés és üzemeltetés feltételeinek meghatározásában. Az alkalmazások fejlesztéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges adminisztratív tevékenységek ellátása, vezetői előterjesztés készítése, a közbeszerzési eljárás támogatása, igénybejelentők, ajánlatok és megrendelők kezelése. Verzióváltásokhoz (terítés) kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középiskola/gimnázium, és számítástechnikai szakképesítés vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

 • Informatikai szervezői ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint.

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lucza Vilmos Gábor főosztályvezető nyújt, a +36 1 298 2552-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031/2574-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

 • Elektronikus úton a F031/2574-1/2022. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: