A veleszületett vérzé-kenység kezelésére szolgáló faktorkészít-mények 2018. évi be-szerzésére kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított, tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében (8 részben)

 Dokumentum

 Dátum

 ajánlati felhívás 

 2017.12.21

 Kiegészítő tájékoztatás

 2017.11.27

 RF+KD

 2017.11.18

 ajánlati felhívás pdf

 2017.12.21.

 14.összegezés

 2017.03.01