A belső adatvédelmi felelős

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt Országos Egészségbiztosítási Pénztár) szervezetén belül adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni.

 

A NEAK vezető adatvédelmi felelősének adatai:

Név: Dr. Szomolányi Borbála főosztályvezető, adatvédelmi felelős

Szervezet:  Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály

Telefon:  298-2418 (Titkárság)

Telefax:  298-2419

 

Az Infotv. 24. § (2) bekezdése alapján az adatvédelmi felelős feladatai:

  • közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
  • ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
  • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
  • elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
  • vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
  • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.