Tájékoztató a negyedéves pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségről az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók részére

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény – 2012. 01.01.-től hatályos – 31.§(9)-(12) bekezdései alapján az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles negyedévente, a tárgyidőszakot követő 45 napon belül adatszolgáltatást nyújtani.

Korábbiakban a NEFMI részére történő adatszolgáltatást, 2012. január 01-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) részére kell megküldeni.

A 2012. I. negyedévi adatszolgáltatás benyújtási határideje – a tárgyidőszakot követő 45 napon belül, azaz- 2012. május 15.

Az OEP az elszámolás adatlapját módosította, valamint részletes kitöltési útmutatót dolgozott ki, melynek informatikai feldolgozása - az elektronikus úton történő adatszolgáltatás és feldolgozás érdekében - folyamatban van.

Az adatszolgáltatási kötelezettség módjáról rövidesen tájékoztatást adunk az érintett szolgáltatók részére.

                                                                                            Dr. Sélleiné Márki Mária

                                                                                                        Főigazgató