Az OEP közleménye a gyógyító-megelőző ellátások nemzetközi egyezmények alapján nyújtott finanszírozásának 2012. július havi utalásáról

Tisztelt Szolgáltatók!

A gyógyító-megelőző ellátások nemzetközi egyezmények alapján nyújtott finanszírozása („3”-as és „E” térítési kategóriák) technikai hibából adódóan 2012. július hónapban tévesen duplán került kiutalásra.

Az OEP – a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldásként – a hibát oly módon korrigálja, hogy a július havi nemzetközi ellátás másodszor is kiutalt összegét a Gyógyító-megelőző ellátások augusztus havi finanszírozásából levonja.

Ennek eredményeképpen az augusztus havi TBIZ tablón szereplő adat, illetve a szolgáltató bankszámláján megjelenő havi finanszírozás között eltérés fog mutatkozni a július hóban tévesen kiutalt, majd augusztusban visszavont nemzetközi finanszírozás összegével.

Az érintett szolgáltatóknak a téves utalás pénzügyi rendezésével kapcsolatban semmilyen intézkedési kötelezettsége nincsen!

Az esetleges kellemetlenségért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

Budapest, 2012. július 30.

OEP

Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály

Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály

Finanszírozási Főosztály