Új egészségügyi technológiák előzetes befogadása

-Tisztelt Látogató!

Az új egészségügyi technológiák transzparens és követhető módon, egészség-gazdaságtani értékelést követően kerülhetnek be az egészségbiztosítás finanszírozási rendszerébe.

Ezek a technológiák lehetnek:

·         Új orvosi eljárás új eszköz nélkül

·         Új orvosi eljárás új eszközzel

·         Korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban

Az egészségügyi technológiák befogadásának alapelveit, feltételrendszerét és részletes szabályait a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az előzetes befogadási eljárás során a NEAK a szakhatósági és szakmai kollégiumi vélemények beérkezését követően a 28/2010. (V. 12.) EüM rendeletben meghatározott szempontrendszer alapján pontozza a kérelmeket. Ezen pontozási rendszer a multiple criteria decision analysis (MCDA) elvét követi, vagyis egy többszempontú döntési algoritmus, amely elősegíti számos szempont (pl. költséghatékonyság, méltányosság, orvosszakmai prioritások) együttes figyelembevételét az előzetes befogadással kapcsolatos döntés meghozatala során.

Jelen köszöntő alatt megtalálható részletes tájékoztatónk a kérelmek benyújtásának módjáról, valamint letölthetők a benyújtáshoz szükséges formanyomtatványok is.

Érdeklődését köszönjük!


Vincziczki Áron Zoltán
főosztályvezető
Ártámogatási Főosztály

 

Letölthető dokumentumok:

Általános tájékoztató új egészségügyi technológiák befogadásáról

Adatlap eszközös kérelemhez

Adatlap nem eszközös kérelemhez

„A” melléklet az előzetes befogadási kérelem adatlapjához

„B” melléklet az előzetes befogadási kérelem adatlapjához