Hírek és információk - Archívum

TÁJÉKOZTATÁS a javíthatatlanná vált gyógyászati segédeszközökhöz kapcsolódó jogszabályi változásról
Közzététel ideje: 2012. november 15.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,…
hogy a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján hatályát veszítette a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 12 § (6) bekezdés b) pontja.

A jogszabály módosítás hatálybalépését követően megszűnt a gyógyászati segédeszközök javíthatatlanná válása esetén – a gyártó által kiállított selejtezési jegyzőkönyv alapján – a kihordási időn belüli, normatív alapú ismételt eszközrendelés lehetősége. A javíthatatlanná válás eseteiben a normatív alapú rendelés helyett a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint: „Az egészségbiztosító méltányosságból a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő gyakorisággal támogatást nyújthat.”

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Ártámogatási Főosztály


Tájékoztató egyes gyógyászati segédeszköz forgalmazásának szüneteltetéséről
Közzététel ideje: 2012. augusztus 31.

TÁJÉKOZTATÁS a 4 hónapon túli kötszer rendelés társadalombiztosítási támogatással történő egészségbiztosítói ellenjegyzésének eljárási szabályáról
Közzététel ideje: 2012. február 7.

TÁJÉKOZTATÁS társadalombiztosítási támogatással rendelt nagyértékű gyógyászati segédeszköz egészségbiztosítói ellenjegyzésének eljárási szabályáról
Közzététel ideje: 2012. február 7.

A 2012. januári törzs alapján történő elszámolásokkal kapcsolatos tájékoztató
Közzététel ideje: 2012. január 30.

Tájékoztatás a kompressziós ruhák forgalomba hozója szerződésének megszűnéséről
Közzététel ideje: 2011. április 27.

Tájékoztatás az Animas inzulinpumpa és tartozékainak megváltozott magyarországi forgalomba hozataláról
Közzététel ideje: 2010. augusztus 12.

Tájékoztatás egyes gyógyászati segédeszközök gyártásának megszűnéséről a Rehab Zrt. bejelentése alapján
Közzététel ideje: 2010. augusztus 12.

Tájékoztató a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2010.06.29-től

Tájékoztató az inzulinpumpa és tartozékainak OEP vényre történő rendelhetőségeiről
Közzététel ideje: 2010. június 15.

Gyakran Ismételt Kérdések a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő rendelhetőségi feltételeinek 2010. június 1-i változásai kapcsán
Közzététel ideje: 2010. június 7.

Tájékoztató levél (eJelentés – elektronikus elszámolás)
Közzététel ideje: 2010. március 29.

Tájékoztatás a január 1-jével hatályos változásokról
Közzététel ideje: 2010. január 6.

Az elszámolási folyamatokat nem érintő változások a felírási feltételekben
Közzététel ideje: 2010. január 6.

Az elszámolásokat is érintő változások a támogatási paraméterekben
Közzététel ideje: 2010. január 6.

Általános tudnivalók a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásairól
Közzététel ideje: 2009. augusztus 3.
Frissítés ideje: 2009. augusztus 17.

2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban felmerült Gyakran Ismétlődő Kérdések
Közzététel ideje: 2009. augusztus 11.
Frissítés ideje: 2009. augusztus 17.

Tájékoztatás az ortopéd cipők javíthatóságának megszüntetéséről
Közzététel ideje: 2009. június 24.

Tájékoztató a kizárólag egyedi méltányosságban támogatott gyógyászati segédeszközök egyedi azonosítóinak megképzéséről
Közzététel ideje: 2009. június 23.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200907
Közzététel ideje: 2009. július 2.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200906
Közzététel ideje: 2009. június 3.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200904
Közzététel ideje: 2009. április 1.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200903
Közzététel ideje: 2009. március 3.
Érvényesség kezdete: 2009. március 1.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200902
A publikálás dátuma: 2009.02.04.

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200901 (2009.01.06.)

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200812 (2008.12.05.)

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200811 (2008.11.11.)

Online jogviszony-ellenőrzés alól mentesített elszámolók 200810 (2008.10.10.)

Az utcai elektromos kerekesszék funkcionális csoportba történő besorolás feltételei (2008.10.31.)

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhívása a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások közfinanszírozás alapját képező árának 2008. évi ártárgyalására

Gyógyászati ellátás árajánlati blanketta


Hallókészülékek (ISO 21 45 03 - 21 45 12)
A 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 17. § (8) bekezdés alapján a hallókészülékek (ISO 21 45 03 - 21 45 12) csoport Megjegyzés: 2006. évi XCVIII. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a finanszírozás 2007. június 30-ig a 2007. március 29.-i OEP határozat alapján történik

Mopedek és motorkerékpárok (ISO 12 16)
A 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 17. § (8) bekezdés alapján a Mopedek és motorkerékpárok (ISO 12 16) csoport Megjegyzés: 2006. évi XCVIII. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a finanszírozás 2007. június 30-ig a 2007. március 29.-i OEP határozat alapján történik


A kötszerek társadalombiztosítási támogatással történő rendeléséhez szükséges Sebfelmérő lap
Tisztelt Orvos Kollégák! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 138. Magyar Közlönyben megjelent a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV.29.) ESzCsM rendeletet módosító 41/2006. (XI.13.) EüM rendelet. Ennek 1. számú melléklet Kötszerek Megjegyzés rovatában egyéb szakmai információk között szerepel, hogy „Sebfelmérő lap kitöltése minden esetben kötelező.” A kötszer rendelésnél történő felhasználásra közzétesszük a 2005.04.28-i Szakmai Konszenzus Konferencián véglegesített Sebfelmérő lap formátumot.

Közzététel ideje: 2006. november 20.


BNO kód feltüntetése a vényeken

Tisztelettel felhívjuk az orvos kollégák figyelmét, hogy a 25/2005. (VI. 29.) EüM rendelet (amely a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletet módosította) és 2005. VII. 7-től hatályos, a 2. §-ában előírja, hogy a 2006. I. 1-jét követően gyógyászati segédeszközök rendelésére kiállított vényeken fel kell tüntetni a beteg kórisméjének BNO kódját.
Erre való hivatkozással a betegek esetleges küldözgetésének elkerülésére kérjük, hogy a gyógyászati segédeszközök elrendelése esetén a felírást megalapozó betegség BNO kódját tüntessék fel a vény erre kialakított 5 karakternyi helyén (illetve a "régi”, ám 2006. június 30-ig felhasználható vények elülső oldalán jól látható helyen).