FőoldalFriss közlemények

TÁJÉKOZTATÓ molekuláris diagnosztikai eljárásokra finanszírozására irányuló méltányossági kérelmekről

(2020.08.10.)

A molekuláris diagnosztikai eljárásokra finanszírozására irányuló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 26. § (1) bek. a) pontja alapján benyújtott méltányossági kérelmekhez a Finanszírozó az alábbi dokumentumok csatolását várja el:

  • a biztosított által aláírt egyedi méltányossági kérelem, mely tartalmazza a biztosított TAJ számát,

  •  az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt, amely tartalmazza a vizsgálat szükségességére irányuló kitételt és annak indokolását,

  • a kezelőorvos nyilatkozatát a biztosított ECOG státuszára vonatkozóan,

  • a biztosított gyógykezelését végző finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál működő intézményi onko-team – vonatkozó jogszabályban nevesített szakképesítéssel rendelkező - tagja által hitelesített (aláírással és pecséttel ellátott) javaslatát a kérelmezett vizsgálat indokoltságára vonatkozóan,

  • az Országos Onkológiai Intézetben működő Molekuláris Genetikai Onkológiai Bizottság és Ritka Betegségek Onkológiai Bizottságának szakmai állásfoglalását a kérelmezett vizsgálat indokoltságára vonatkozóan,

  • a Szolgáltató árajánlatát.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő