Tájékoztatjuk, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdés e) pontjának 2019. november 28. napjától hatályos módosítása alapján a 2019. évtől a kötelezettségvállalással terhelt maradványok körébe tartoznak az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek és támogatások is.
„150. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni:
(…)

e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,”

A fenti módosítások célja, hogy – hasonlóan az elkülönített állami pénzalapból kapott költségvetési támogatásokhoz – az Egészségbiztosítási Alap terhére kifizetett finanszírozási díjakat, támogatásokat is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak kell tekinteni, melyre a kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználási szabályai irányadók. Ennek értelmében, az Ávr. 150. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a következő évben – az államháztartási számviteli kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja szerint elvégzett előirányzat-módosítás után – a 150. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások kiegyenlítésére használható fel, azt a tárgyév végén visszafizetési kötelezettség nem terheli.
Jelen módosításokról a 2019/190. (XI. 27.) számú Magyar Közlönyben megjelent, az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet rendelkezik.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő