Címer

Fogászati ellátás

Fogászati ellátás

shutterstock_94075012

Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik.

A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik.

A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított.

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázati felhívás 2023

(érvényes: 2023. január 1-től június 30-ig)

Fogászati Szabálykönyv

A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet tartalmazza a korábban úgynevezett "fogászati szabálykönyvet".