Gyógyászati segédeszköz ártámogatási rendszer és befogadás


FIGYELEM! ÚJ FRISSÍTÉSEK

 

Finanszírozási előleg gyógyászati segédeszköz forgalmazók részére

Közzétételre került a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapján a Gyftv. 3. § 34. pont szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazók által igényelhető kamatmentes finanszírozási előlegre vonatkozó formanyomtatvány és annak mellékletei. A kérelmet, a jogszabályban megadott határidőig, 2020. július 20. napjáig lehet benyújtani a NEAK hivatali kapuján keresztül (Rövid név: OEP, KRID: 505200347, a tárgyban kérjük feltüntetni: "Finanszírozási előleg GYSE forgalmazó"), vagy személyesen a kérelmező székhelye szerint illetékes NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályán, vagy postai úton a NEAK Központ címére.

Az előlegre azon forgalmazó jogosult, amely megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Az előleg igényelhető összege a 2019. évben utalványozott TB támogatás 1/6 része, de legfeljebb 4 millió Ft. A kérelemben meg kell jelölni a finanszírozási előleget igénybevevő elszámoló elszámolókódját, amely részére utalványozásra kerül a finanszírozási előleg, és ahonnan visszavonásra fog kerülni az előleg összege.  A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a NEAK az előleg összegét 2020. december 15-éig a gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére az elszámolás alapján járó támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja.

Az eljárás illetékköteles, annak összege 3.000,- Ft, amelyet az eljárás megindításakor kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, vagy átutalással (a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számúeljárási illetékbevételi számlára) kell megfizetni. Átutalással történő fizetés esetén a kérelemhez csatolni szükséges az utalási bizonylat másolatát.

A finanszírozási előleg nyomtatvány és mellékletei, valamint az eljárásra vonatkozó részletes összefoglaló az alábbi linkre kattintva érhető el:

Részletes összefoglaló
Nyomtatvány finanszírozási előleg igényléséhez

Köztartozásmentes nyilatkozat
Felhasználási és visszafizetési nyilatkozat

 

Tájékoztató - Gyógyászati segédeszközök vénybeváltási határidejének, valamint a vényen rendelt kölcsönzési idejének meghosszabbításáról
Közzététel napja: 2020. július 2.

 


Árhoz nyújtott (vényalapú) támogatás elszámolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló OPTIKÁK
Frissítés ideje: 2019. október


2017. február 28-án érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkező gyártók (egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ORTÉZIS-PROTÉZIS) jegyzéke
Közzététel napja: 2017. február 28.

♦ ♦ ♦

INFORMÁCIÓK a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásának megállapítására irányuló eljárásról


♦ ♦ ♦

TÁJÉKOZTATÓ - gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához