Beszámoló a 2018. február-december hónapokban folyósított béremelési és mozgóbér különbözet támogatás felhasználásáról, a 2018. évi ágazati béremeléshez kapcsolódó támogatás korrekciója

(2019.03.01.)

1. Beszámoló a 2018. február-december hónapokban folyósított béremelési támogatás felhasználásáról

 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2018. február 1-től hatályos 4/B. § alapján igényelt bértámogatás, valamint mozgóbér-különbözeti támogatási összegek felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk. A beszámolóban a 2018. február - december hónapokban folyósított összegek felhasználásáról szükséges elszámolni.

Az elszámolás a korábbi gyakorlatnak megfelelően a bérfejlesztési rendszer használatával teljesíthető, 2019. március 1 -31. között.

A szolgáltató cégszerű aláírásával ellátott adatlapjának elektronikus úton történő beküldési határideje: 2019. március 31.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti elszámolások alapján a különbözet végösszege többletet mutat (többletigénylés történt), úgy a NEAK a Korm. rendelet 4/B § (10) bekezdése alapján a munkáltató teljesítményfinanszírozásából a fel nem használt támogatási többletet visszavonja. A Korm. rendelet 4/B. § (11) bekezdése alapján a NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

Az adatszolgáltatások határidőn belüli teljesítése hiányában a NEAK intézkedik a teljes támogatási összeg teljesítményfinanszírozásból történő visszavonásáról.

 

A rendszer az alábbi címen érhető el:

 

A rendszer használatához szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem változtak, azok a 2017. november havi igénylés során kerültek megküldésre. A beszámolót a munkaügyi vezető felhasználói nevével és jelszavával tudják elérni és véglegesíteni.

A rendszerben előállított, véglegesített beszámolókat kérjük kinyomtatva és cégszerű aláírással ellátva, a felhasználói kézikönyv utolsó oldalán szerepeltetetteknek megfelelően elnevezve elektronikusan megküldeni a berfejlesztes@neak.gov.hu címre.

A bérfejlesztési rendszer használatáról és a további lépésekről a honlapunkon elhelyezett segédlet nyújt tájékoztatást, amely az alábbi linkről érhető el:

Felhasználói kézikönyv - Regisztráció

Felhasználói kézikönyv – Adatfeltöltés, korrekció (2018.04.25)

Felhasználói kézikönyv - Beszámoló


 

2. 2018. január havi béremeléshez kapcsolódó támogatás korrekciója

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet 2018. február 1-jén hatályba lépett 4/B. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató munkáltató továbbra is jogosult támogatásra az egészségügyi dolgozók 2018. évi ágazati béremelésének fedezetéhez.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási összegek korrekciója a Korm. rendelet 4/B. § (5) bekezdése alapján minden hónap 10. napjáig elérhető a támogatásban részesülő szolgáltatók részére. Amennyiben a dolgozói létszámban és a hozzákapcsolódó támogatás összegében változás történik, úgy javasolt azt a programon keresztül bejelenteni a NEAK felé, így az aktualizált támogatási összeg kerül folyósításra.

 

Közreműködésüket előre is köszönjük. Kérdések esetén a berfejlesztes@neak.gov.hu címen és sürgős esetben a 06 (1) 350-2001 /2123-as melléken állunk szíves rendelkezésére.

Kérjük, változás esetén a fenti címen jelezzék, kinek a nevére, milyen e-mail címen tudják fogadni tájékoztató üzeneteinket!

 

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő