2018. évi ágazati béremeléshez kapcsolódó támogatás korrekciója, Beszámoló a 2017. 11. havi támogatás elszámolás felhasználásáról

(2018.04.25.)

1. 2018. január havi béremeléshez kapcsolódó támogatás korrekciója

Tájékoztatjuk, hogy az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2018. február 1-jén hatályba lépett 4/B. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató munkáltató támogatásra jogosult az egészségügyi dolgozók 2018. évi ágazati béremelésének fedezetéhez.

A támogatás összegét az (5) bekezdésben foglaltak szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) állapítja meg és utalványozza a munkáltató részére, 2018. február 5. napjáig, majd azt követően havonta 2018. szeptember hónapig. A támogatási összegekről, valamint azok megállapításának részleteiről minden érintett szolgáltató elektronikus levélben kiértesítésre került.

A fentiek alapján megállapított támogatási összegek intézmények általi korrekciójára a Korm. rendelet 2018. április 25-én módosult 4/B. § (5) bekezdése alapján – a 2017. november havi támogatási összeg korrekciójához hasonlóan – a Bérfejlesztési rendszerben elérhető elektronikus korrekciós igénylőlap használatával a beszámolási időszakot követően minden hónap 10. napjáig, de

legkésőbb 2018. szeptember 15. napjáig van lehetőség.

 

Az ehhez szükséges munkáltatói vezetői felhasználó nevek és jelszavak a 2017. novemberi adatszolgáltatás megkezdésekor (2017.11.02-án) kerültek megküldésre a regisztráció során aktualizált elektronikus levelezési címekre (alapesetben az intézményvezetői és a munkaügyi vezető címére) az érintett szolgáltatóknak.

 A rendszer az alábbi címen érhető el:

 

A rendszerhez biztosított felhasználói kézikönyv az alábbi oldalról tölthető le:

Felhasználói kézikönyv - Regisztráció

Felhasználói kézikönyv – Adatfeltöltés, korrekció (2018.04.25)


2. Beszámoló a 2017. november havi béremelési támogatás felhasználásáról

Tájékoztatjuk, hogy az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. november 01-től hatályos 3. § alapján igényelt bértámogatás, valamint mozgóbér-különbözeti támogatás és a 4. § (1) bekezdése alapján benyújtott korrekciós összegek felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk. Az igényelt támogatási összeg végső felhasználási ideje 2018. február 15-e volt.

Az elszámolás a korábbi gyakorlatnak megfelelően a bérfejlesztési rendszer használatával teljesíthető 2018. április 12. és április 30. között.

A szolgáltató cégszerű aláírásával ellátott adatlapjának elektronikus úton történő beküldési határideje: 2018. április 30.

A rendszer használatához szükséges felhasználói nevek és jelszavak a 2017. november havi igénylés során már megküldésre kerültek. A beszámolót a munkaügyi vezető felhasználói nevével és jelszavával tudják elérni és véglegesíteni.

A rendszerben előállított, véglegesített beszámolókat kérjük kinyomtatva és cégszerű aláírással ellátva, a felhasználói kézikönyv utolsó oldalán szerepeltetetteknek megfelelően elnevezve elektronikusan megküldeni a berfejlesztes@neak.gov.hu címre.

A bérfejlesztési rendszer használatáról és a további lépésekről az alábbi segédlet nyújt tájékoztatást.

Felhasználói kézikönyv - beszámolóhoz (2018.04.11)

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti elszámolások alapján a különbözet végösszege többletet mutat (többletigénylés történt), úgy a NEAK a Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a munkáltató teljesítményfinanszírozásából a fel nem használt támogatási többletet visszavonja. A Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése alapján a NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

Az adatszolgáltatások határidőn belüli teljesítése hiányában a NEAK intézkedik a teljes támogatási összeg teljesítményfinanszírozásból történő visszavonásáról.

 

Közreműködésüket előre is köszönjük. Kérdések esetén a berfejlesztes@neak.gov.hu címen és sürgős esetben a 06 (1) 350-2001 /2123-as melléken állunk szíves rendelkezésére.

Kérjük, változás esetén a fenti címen jelezzék, kinek a nevére, milyen e-mail címen tudják fogadni tájékoztató üzeneteinket!

 

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő