Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele várólista, előjegyzés, betegfogadási lista alapján

- Tájékoztatás műtéti várólistán levő betegek részére (2015.06.30.)

Betegfogadási listák: a járóbeteg szakellátó intézményekben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét - szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

Központi várólista: az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) által vezetett országos szív, tüdő, vese, vese-hasnyálmirigy, felnőtt csontvelő, gyermek csontvelő transzplantációk, pozitronemissziós tomográfia (PET), gammakés sugársebészet ellátásokra vezetett várólisták. A Központi várólista kattintva az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjára irányítjuk, ahol a Várólisták címszó alatt találja meg a központi várólisták adatait.

Országos On-line/Valósidejű Intézményi Várólista és Előjegyzési Lista a fekvőbeteg ellátásra : A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján Magyarországon egyes kiemelt, többnyire tervezhető ellátásként végezhető műtéteket a betegek az ellátási igény felmerülésének sorrendjében  vehetik igénybe.

 

Ettől a sorrendtől eltérni csak orvos-szakmai szempontok miatt indokolt sürgősségi vagy szakmai ok miatt előrehozott ellátások esetén lehetséges. A betegek részére lehetőség, hogy saját döntése alapján, az igénybevétel tervezett időpontjaként a sorrend szerint kiadható időpontnál későbbi dátumot jelöljön meg.

 

Várólista Nyilvántartás adatai

2018. május 2.

A várólista nyilvántartás adatai alapján jelenleg 27 443 beteg vár műtéti ellátásra.

A rendszer emellett elkülönítetten nyilvántartja az ún. műtétre előjegyzett betegeket is. Az előjegyzés nem tekinthető várólistának, mivel ezekben az esetekben a beteg a kiadható legkorábbi műtéti időponthoz képest saját döntése alapján később kéri a műtét elvégzését. (Előjegyzettnek kell minősíteni azt a beteget, aki a regisztráció időpontjában a kiadható legkorábbi tervezett ellátási időhöz képest saját választásaként legalább 14 nappal későbbi időpontot jelöl meg.)

Az alábbi kimutatás várólistánként tartalmazza a várakozó – nem előjegyzett – betegek számát, átlagos tervezett várakozási idejét, illetve ezzel összevetve a – nem előjegyzéssel – ellátott betegek tényleges várakozási idejét – feltüntetve azt is, hogy a tényleges várakozási idő átlagát hány ellátott beteg adata adta. A táblázat mutatja az egyes várólisták esetében a tervezett és a tényleges várakozási idők arányát is.

*Az epe és sérvműtét várólisták 2016. január 1-jétől kapacitáshiányos várólistának minősülnek, ezért 2016. július havi adatszolgáltatástól kezdve a kötelező várólista adatok között nem szerepelnek. Az előző időszaki összesített kötelező várólista adatok ennek figyelembevételével hasonlíthatóak össze.

A várakozó betegek száma a beteg kérésére halasztott ellátásokat nem tartalmazza.