FőoldalFelső menüSzakmánakGyógyító-megelőző ellátásFiatal Szakorvosok Támogatási Programja

Fiatal szakorvosok támogatási programja

(2016.11.29)

2016. január 1-től az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ai alapján a fiatal szakorvosok, klinikai szakgyógyszerészek támogatásban részesülhetnek a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A támogatási program koordinációjáért felelős szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

 

A korábbi szabályozás alapján 2016. augusztus 31-ét követően fiatal szakorvosok támogatásában csak azon szakorvosok, szakgyógyszerészek voltak részesíthetők, akik az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 1.) 2/A. §-a szerinti bérkiegészítésben nem részesülhettek. 2016. november 24-től a Kr. 1. módosítása alapján azonban megnyílt az ágazati bérkiegészítés és a fiatal szakorvosi támogatás közötti választás lehetősége.


1. Nyilatkozat az ágazati bérkiegészítés és a fiatal szakorvosok támogatása közötti választásról (A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt munkáltatók esetében)

Azon fiatal szakorvosoknak, akik 2016. augusztus 31-én jogosultak voltak (a jogosultsági feltételek esetükben fennálltak) támogatásra és 2016. december 1-től újra fiatal szakorvosok támogatásában kívánnak részesülni, nyilatkozatot kell tenniük munkáltatójuk felé a támogatás ismételt igénybevételéhez. A nyilatkozatokat a munkáltatók összesítve 2016. december 14-ig juttatják el az OEP részére.

Tájékoztató a fiatal szakorvosok ágazati bérkiegészítés és fiatal szakorvosi támogatás közötti választási lehetőségéről (2016. november 29.)

Nyilatkozat (2016. november 29.)

Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatók felsorolását az alábbi melléklet tartalmazza: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete

A mellékletben fel nem sorolt munkáltatóknál foglalkoztatott fiatal szakorvosoknak a fenti nyilatkozatot nem kell megtenniük, esetükben a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén minden további intézkedés nélkül kerül utalványozásra havonta a támogatás összege.

 

2. Korrekciós igénylés (új jogosultak rögzítése)

A fiatal szakorvosok támogatási szabályainak 2016. november 24-ei módosulása alapján új jogosultak 2017. október 31-ig jelenthetik be a fiatal szakorvosi támogatás iránti igényüket a jogosultsági feltételek fennállása esetén. Ezt követően már új jogosultak nem léphetnek be a programba. Az eddig a határidőig benyújtott igények alapján a fiatal szakorvosi támogatás 5 évig folyósítható, a program kivezetésének várható időpontja 2022. november 1.

A legutóbbi, 2016. augusztusi bejelentési időszak óta jogosulttá vált, de a nyilvántartásban még nem szereplő új jogosultak bejelentésére az OEP weboldalán a fiatal szakorvosi rendszer online bejelentő rendszeren keresztül 2016. december 1-14. között lesz lehetőség, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A már igényléssel rendelkező szolgáltatók a rendszerbe történő belépést követően módosíthatják a korábban megadott adatokat, illetve vehetnek fel új jogosultakat. Elfelejtett jelszó esetén, a felhasználói név és a korábban megadott e-mail cím segítségével lehet új jelszót igényelni az alábbi oldalon: http://jogviszony.oep.hu/sztr/elfelejtett_jelszo/

Az elektronikus igénylőlap kitöltéséhez a támogatásra jogosult fiatal szakorvost, szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató előzetes regisztrációja szükséges, amely az alábbi címen kezdeményezhető:

Előzetes intézményi regisztrációt követően az elektronikus igénylőlap az alábbi címen érhető el:

A regisztrációhoz, elektronikus igénylőlap kitöltéséhez az egyéb dokumentumok között található felhasználói kézikönyv nyújt segítséget.

Az igénylésre jogosultak köréről, az igénylés menetéről, valamint a támogatás kifizetéséről az honlapunkon találhatók további információk.

 

3. Jogosulti adatokban bekövetkezett változások bejelentése

A szolgáltatónak az általa foglalkoztatott szakorvosok, szakgyógyszerészek jogosultsági adataiban bekövetkezett változásokat (munkahelyváltás, jogviszony megszűnése, fizetés nélküli szabadság, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, 30 napot meghaladó keresőképtelenség) az alábbi Változásjelentési adatlap kitöltésével szükséges jeleznie. Az adatlapot személyenként szükséges kitölteni és azt az OEP részére (a képviseletre jogosult aláírásával, pecséttel ellátott módon) elektronikus úton visszaküldeni.Amennyiben a támogatás igénylésével kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az fiatalszakorvosok@oep.hu e-mail címen tegye fel azt.