2016. január 1-től az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 30-31. §-ai alapján a fiatal szakorvosok támogatásban részesülhetnek a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az egészségügyért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el.

Új jogosultak legkésőbb 2017. október 31-ig jelenthették be a fiatal szakorvosi támogatás iránti igényüket. Ezt követően már új jogosultak nem részesülhetnek támogatásban. A program kivezetésének legkésőbbi időpontja 2022. október 31.

Tájékoztatjuk, hogy a NEAK a Kr. 30-31. § alapján a fiatal szakorvosok támogatási programjában résztvevő jogosultak nyilvántartásához, a korrekciók benyújtásához és a támogatás elszámolásához új Szakorvos Támogatás Nyilvántartó Rendszert (SZAKTÁR) fejlesztett ki.

A SZAKTÁR rendszer az alábbi címen érhető el:

SZAKTÁR

A program felhasználói kézikönyve az alábbi linken érhető el:

Felhasználói kézikönyv

Az online program Google Chrome, Mozilla FireFox vagy Internet Explorer 10-es vagy nagyobb verziószámú böngésző használatával működik megfelelően. A program által küldött automatikus e-mailekben szereplő linkek weboldalakat nyitnak meg a neak.gov.hu-n, emiatt a fenti böngészők valamelyikének alapbeállított böngészőnek kell lennie azon a gépen, amelyről a regisztrációt és az igénylést végzik. Az igényléshez szükséges a felugró ablakok engedélyezése is.

1. Regisztráció, belépés

A SZAKTÁR rendszer használatához az új szolgáltatóknak előzetesen regisztrálniuk kell a rendszer főoldalán elérhető Regisztráció menüpont segítségével. A regisztráció során szolgáltatói, felhasználói alapadatokat kér a rendszer, valamint legalább egy már támogatott munkavállaló adatainak megadását is, aki miatt a regisztráció történik. Egy intézménynek csak egy SZAKTÁR felhasználója lehet.

A már korábban regisztrált szolgáltatók - amelyek a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában már rendelkeztek regisztrációval - változatlan felhasználói névvel és jelszóval tudnak belépni az új SZAKTÁR rendszerbe is.

A felhasználói név változatlanul a NEAK kódból és az „FSZTP” karaktersorból tevődik össze: pl. 9999FSZTP (A NEAK kód a finanszírozási szerződésen található, nem azonos a működési engedélyen szereplő 9 jegyű kód első négy számjegyével.)

Amennyiben korábbi jelszavuk elveszett, úgy a SZAKTÁR rendszerben az „Elfelejtett jelszó” funkció használatával kérhetnek újat a regisztrációkor megadott e-mail címre. Bejelentkezéssel kapcsolatos további problémák esetében a NEAK Helpdesktől kérhetnek segítséget a helpdesk@neak.gov.hu címen.

Kérjük, hogy a regisztrációval már korábbról rendelkező szolgáltatók az intézményi alapadatokat ellenőrizzék és intézkedjenek a hiányzó adatok kitöltéséről. Azon szolgáltatók, amelyek a kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartoznak, ennek tényét változás-bejelentéssel jelezhetik legkorábban 2019. január 1-ei időpontra visszamenőleg, az alábbiak szerint.

2. Munkáltatói és munkavállalói adatokban történő változások bejelentése

Figyelem! A szolgáltatók, valamint a jogosultak adataiban, jogviszonyában történt változásokat minden hónap 15-ig nyújthatják be a szolgáltatók a SZAKTÁR rendszeren keresztül Változásbejelentés funkció használatával.

Első alkalommal 2019. február 4-től van lehetőség változás bejelentésre, amely legkorábban a 2019. márciusi kifizetéseket módosíthatja. A korábbi változás bejelentő adatlap használata a továbbiakban nem lehetséges, módosítási igényt csak a programon keresztül tudunk fogadni.

A változás bejelentések elkészítéséhez a felhasználói kézikönyv „4.3 Változás bejelentése” c. pontban leírtak nyújtanak további segítséget.

3. Elszámolás a 2018. évre utalványozott támogatási összegek felhasználásáról

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 31. § (4) bekezdése a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató részére elszámolási kötelezettséget ír elő a tárgyév január hónapjától a tárgyév december hónapjáig tartó időszakra kifizetett támogatási összegekről.

A 2018. január-decemberi időszakra eső támogatás felhasználásáról készített elszámolást már a SZAKTÁR rendszeren keresztül köteles elkészíteni 2019. február 15-ig, az előző években biztosított MS Excel táblában történő beküldés nem lehetséges.

Az elszámolások SZAKTÁR rendszerben történő elkészítéséről a felhasználói kézikönyv „4.5. Elszámolási adatok” c. menüpontban leírtakban tájékozódhatnak. Az aláírt és bélyegzővel ellátott .pdf, vagy .jpg kiterjesztésű dokumentumokat kizárólag a rendszeren keresztül kell megküldeni a NEAK részére.

Amennyiben a regisztráció, a támogatás igénylése, illetve az elszámolások készítése során a rendszer működésével kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy azt felteheti a fiatalszakorvosok@neak.gov.hu e-mail címen. Sürgős esetben az 1/350-2001/2123-as melléken állunk szíves rendelkezésre.

Üdvözlettel,

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő