FőoldalFelső menüSzakmánakGyógyító-megelőző ellátásFiatal Szakorvosok Támogatási Programja

Fiatal szakorvosok támogatási programja 2017

(2017.09.07.-2017.10.31.)

2016. január 1-től az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ai alapján a fiatal szakorvosok, klinikai szakgyógyszerészek támogatásban részesülhetnek a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az egészségügyért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el.

Új jogosultak legkésőbb 2017. október 31-ig jelenthetik be a fiatal szakorvosi támogatás iránti igényüket. Ezt követően már új jogosultak nem részesülhetnek támogatásban. A program kivezetésének legkésőbbi időpontja 2022. október 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szabályok 2017. szeptember 5-ei módosulása alapján támogatásban az az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) rendelkezései szerinti ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos is részesülhet, akire vonatkozóan foglalkoztatója a támogatás iránti igényét legkésőbb 2017. október 31-ig benyújtja, ugyanakkor az első szakorvosi szakvizsgáját a benyújtási határidőt követően a tárgyévben szerzi meg, és az annak megszerzését igazoló dokumentumot 2017. december 31-ig a fiatalszakorvosok@neak.gov.hu címre benyújtja. A támogatás folyósítására e feltételek teljesítését követően kerülhet sor. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdő időpontja a szakvizsga megszerzését igazoló dokumentum benyújtási ideje, a NEAK a munkáltató részére a támogatási összeget 2018. január hónapban utalványozza.

 

1. Igénylés:

A.) Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott, egyébként a támogatási jogosultságnak megfelelő szakorvosok – a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján – fiatal szakorvosi támogatásban már nem részesülhetnek, de emelt alapbérre és (ha őt bérhátrány ahhoz képest, mint ha fiatal szakorvosi támogatásban részesült volna) fiatal szakorvosok bérkülönbözetére jogosultak 2017. október 31-ig, amelyet a munkáltató állapít meg, így az ő esetükben külön igénylés benyújtása nem szükséges.

Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatók felsorolását az alábbi melléklet tartalmazza: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete

B.) A mellékletben fel nem sorolt munkáltatóknál foglalkoztatott, 2017. júniusi bejelentési időszak óta jogosulttá vált, de a nyilvántartásban még nem szereplő új jogosultak bejelentésére a NEAK weboldalán a fiatal szakorvosi rendszer online bejelentő rendszeren keresztül 

2017. szeptember 7. - október 31. napja között utolsó alkalommal

van lehetőség, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Kérjük, hogy az igénylést a rendelkezésükre álló legfrissebb munkáltatói adatok alapján készítsék el.

 

A már igényléssel rendelkező szolgáltatók a rendszerbe történő belépést követően módosíthatják a korábban megadott adatokat, illetve vehetnek fel új jogosultakat. Elfelejtett jelszó esetén, a felhasználói név és a korábban megadott e-mail cím segítségével lehet új jelszót igényelni az alábbi oldalon: http://jogviszony.oep.hu/sztr/elfelejtett_jelszo/

Az elektronikus igénylőlap kitöltéséhez a támogatásra jogosult fiatal szakorvost, szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató előzetes regisztrációja szükséges, amely az alábbi címen kezdeményezhető:

Előzetes intézményi regisztrációt követően az elektronikus igénylőlap az alábbi címen érhető el:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a program működése a Google Chrome; Mozilla Firefox, valamint az Internet Explorer 10. számú verziójával támogatott és jó minőségű internetkapcsolat szükséges hozzá.

Felhasználói kézikönyv az elektronikus igénylőlaphoz

 

2. Jogosulti adatokban bekövetkezett változások bejelentése

A szolgáltatónak az általa foglalkoztatott szakorvosok, szakgyógyszerészek jogosultsági adataiban bekövetkezett változásokat (munkahelyváltás, jogviszony megszűnése, fizetés nélküli szabadság, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, 30 napot meghaladó keresőképtelenség) az alábbi Változásjelentési adatlap kitöltésével szükséges jeleznie. Az adatlapot személyenként szükséges kitölteni és azt a NEAK részére (a képviseletre jogosult aláírásával, pecséttel ellátott módon) elektronikus úton visszaküldeni.


Amennyiben a támogatás igénylésével kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az fiatalszakorvosok@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel azt.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Általános Finanszírozási Főosztály