Jövedelemkiegészítés (JKR)

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26) Korm. rendelet alapján az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel.

 

A szabályozás célja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől a pénzellátások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény  11. § (1) bekezdése alapján szüneteltetésre kerülnek, amennyiben a foglalkoztatott továbbra is jogviszonyban áll. A szabályozás további célja ezen juttatás fedezetének az érintett munkáltatók – a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatók – költségvetésében történő biztosítása.

 

A NEAK által működtetett JKR rendszer az alábbi elérési útvonalon található: 


Tájékoztató a továbbfoglalkoztatásra felterjesztett Kormányzati vélemények rögzítéséről a JKR rendszerben (2016. július 8.)

Jövedelemkiegészítés alapját képező egészségügyi dolgozói munkakörök az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Munkakörök – 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete


Éves elszámolás
 

A 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató éves jövedelemkiegészítési támogatással kapcsolatos elszámolási határideje

2020. október 15-ig esedékes.

 

Az éves elszámoláshoz szükséges adatlap (3. sz. melléket – Éves elszámolás) és a kitöltéséhez segítséget nyújtó kitöltési segédlet (Kitöltési segédlet „3. sz. melléklet – Éves elszámolás” c. adatlaphoz) az alábbi linkre kattintva érhető el:

3.sz. melléklet - Éves elszámolás c. adatlap

Kitöltési segédlet „3. sz. melléklet – Éves elszámolás” c. adatlaphoz

A fenti dokumentumok elérhetők továbbá a JKR Rendszer „Segítség” menüpontja alatt is.

Amennyiben a jövedelemkiegészítés igénylése során a rendszer működésével, a támogatás igénylésének folyamatával kapcsolatban kérdése merülne fel, a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az ny.jovedelemkieg@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel kérdéseit. Sürgős esetben az 1/350-2001/2125-ös melléken állunk szíves rendelkezésre.