Hol lehet több információhoz jutni?

A társadalombiztosítási igazgatóság helyi hivatalaiban. (Lokala Försäkringkassan) http://www.fk.se/kontakta_oss.jsp A svéd egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége Försäkringskassan 10351 STOCKHOLM; www.forsakringskassan.se

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Orvosi ellátás

Keresse fel a legközelebbi orvosi rendelőt, kórházat, vagy az egészségbiztosítóval szerződéses viszonyban álló/vagy magánorvost. Mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

A szerződéses orvosok névsora a gyógyszertárakban rendelkezésre áll.

Fogorvosi kezelés céljából keresse fel a szerződéses fogorvost/fogklinikát (folktandvarden). Itt is be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A fogorvosi kezelés költségeit a páciens saját maga fizeti.

Gyógyszerek

A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.

Kórházi ellátás

Abban az esetben, ha súlyos betegségről van szó, az eredeti Európai Egészségbiztosítási Kártyával forduljon közvetlenül a kórház ügyeletéhez (akutmottagningen).

A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Orvosi ellátás

100 – 300 SEK

Akut járóbeteg ellátás

Kb. 250 SEK

Gyógyszerek

1100 SEK-ig 100 %

1100 és 5.400 SEK között 10 – 50 %

évente max. 1800 SEK

5.400 SEK felett teljes térítés

Kórházi ellátás

80 SEK/nap

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Svédországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.