Hol szerezhet be több információt?

A holland egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: College voor zorgverzekeringen (CVZ) Postbus 320 1110 AH DIEMEN; www.cvz.nl

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Gyógyszerek

A biztosítóval szerződésben álló orvos által kiállított receptre a gyógyszertárban, illetve magánál az orvosnál kapja meg a gyógyszereket. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a gyógyszertárban be kell mutatni.

Általában csak olyan mennyiségű gyógyszert írnak fel az orvosok, illetve finanszíroz a biztosító, amely a hollandiai tartózkodás alatt szükséges a beteg számára. Recept nélkül is megvásárolható gyógyszerek árát nem térítik, és akkor sem jár térítés, ha a felírt gyógyszert helyettesíteni lehet egy minőségileg ugyanolyan jó, de olcsóbb termékkel.

Fogászati kezelés

A fogászati ellátás költségeit igen korlátozott körben és csak részben téríti meg a biztosító. A 18 éven felüliek számára csak a betegségmegelőző kezelések költségeit térítik meg. A fogszabályozás finanszírozása az AGIS előzetes engedélye alapján történik.

Kórházi kezelés

A kórházi ellátásra a kezelőorvos tesz javaslatot.

A kórházban mutassa be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és kérje meg a kórház illetékeseit, hogy a költségtérítés ügyében lépjenek kapcsolatba az AGIS Zorgverzekeringennel.

Sürgősségi esetekben közvetlenül a kórházat is fel lehet keresni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Az igénybe vett kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Fogorvosi ellátás

Többnyire a páciens maga fizeti.

Orvosi ellátás szerződött orvosnál

Nincs önrész

Fogorvosi ellátás

100%-os önrész

Gyógyszerek

Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.

Kórházi kezelés

A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Hollandiában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt vagy a helyben alkalmazott keresőképtelenségi igazolást – kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. Azonban, ha E115-ös nyomtatványt a biztosító nem állít ki, a magyar táppénz folyósításának alapja a helyben kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz, amelyet mind a kifizető, mind pedig a kormányhivatal köteles elfogadni. A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.