Hol lehet információkhoz jutni?

A belga egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) Avenue de Tervuren 211 1150 BRUXELLES Belgium; www.inami.be.

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat az egészségügyi szolgáltatóhoz. A kapott ellátás ellenértékét beteg köteles megelőlegezni, a költségeket a belga biztosító utólagosan téríti meg az ellátásban részesült személy részére, a belga jogszabályok által meghatározott mértékben. A háziorvosi ellátást az ún. általános orvosok nyújtják (medecins généralistes). Beutaló nélkül is lehet szakrovoshoz fordulni.

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre, bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani. Előzetesen minden gyógyszer árát meg kell előlegezni, a költségeket a belga biztosító utólagosan téríti meg az ellátásban részesült személy részére, a belga jogszabályok által meghatározott mértékben.

Kórházi kezelés

Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.

Szükség esetén közvetlenül is lehet a kórházakhoz fordulni.

A kórházban be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját.

A kezelésekért az alábbi önrészt és díjtételeket kell megtéríteni

Orvosi/Fogorvosi kezelés

általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges

Gyógyszerek

A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész,

B csoport (szükséges gyógyszerek) 25-80 %,

C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 25-80 %,

CS csoport (általános gyógyszerek) 25-80 %,

Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 25-80 %,

Egyes gyógyszereknél 100%

receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 2,00 EUR receptenként,

Kórházi kezelés

napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 15,31 EUR

(egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 5,44 EUR),

a kezelés típusa szerint egyszeri általány-illeték 42,58 EUR,

átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap

Visszatérítés

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely a belga jogszabályokban meghatározottak szerint megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).

Költségtérítés a Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben a betegnek nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt a magyar egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Belgiumban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.