Tisztelt Látogatónk!

oeplogo_dombor2

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – minden munkatársa nevében – örömmel köszönti Önt megújult, folyamatosan bővülő honlapján.

Intézményünk, mint az Egészségbiztosítási Alap kezelője, meghatározó szerepet tölt be hazánk egészségügyi ellátórendszerében; ennek keretében végzi a finanszírozással és az ártámogatás elszámolással kapcsolatos feladatokat. Főbb feladatai tekintetében szerződést köt az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését. Szerződést köt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására, és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására, és szakmai szempontból ugyancsak ellenőrzi azok teljesülését. A mind magasabb szintű ellátás érdekében lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat. Ezekről és az egyéb egészségbiztosítási szolgáltatásokról nyilvántartásokat vezet.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő végzi a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, felügyeleti jogkört gyakorol.

Gazdálkodási feladatainak sorában elvégzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos finanszírozás- és ártámogatás-elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatait.

Az Egészségbiztosítási Alap kezelőjeként, meghatározó szerepet vállalva részt vesz az ellátási és működési költségvetés tervezésében, valamint az éves zárszámadás elkészítésében.

A közigazgatás szereplőjeként, központi hivatalként véleményezi a tevékenységével kapcsolatos jogszabályok tervezetét, javaslatot tesz módosításra, új jogszabály megalkotására.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részt vesz az egészségbiztosítással kapcsolatos koncepciók véleményezésében és értékelésében. Közreműködik a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában.

Hatósági feladatainak ellátása során lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat.

Teljesíti európai uniós és nemzetközi kötelezettségeit. Ennek során közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, végrehajtásában. Ellátja az európai uniós tagságból fakadó koordinációs, bizottsági és operatív feladatokat. Kompetenciájába tartozik a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítása, kifizetése is.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő életében a mind hatékonyabb és mind szakszerűbb működés érdekében nagy hangsúlyt kapnak a stratégiai célok. Mind a szervezettel, mind az informatikával, mind a kommunikációval kapcsolatosan megfogalmazódtak azok a közép- és hosszú távú tervek, melyek az intézmény jövőbeli működését alapvetően meghatározzák.

A jövő kulcsa a fejlesztés. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő több, az európai unió által is támogatott projektre pályázott, sikerrel. Ennek keretében – illeszkedve az ágazati szinten megfogalmazott koncepcióhoz – megújul az informatikai infrastruktúra, új, korszerű alkalmazások fejlesztésére és bevezetésére nyílik lehetőség, jelentősen javul a számítástechnikai bázis működési és üzemeltetési biztonsága.

A napi feladatvégrehajtás során, minden szinten alapvető elvárás a minőségi, a magas szakmaiságot képviselő ügyintézés. Ezt, megoldás orientáltan, az ügyfelek igényeit szem előtt tartva kell végezni.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő teljes vezetése munkájával, döntéseivel továbbra is egy átlátható módon, hatékonyan működő, magas szakmai és szervezeti kultúrát tanúsító intézmény fenntartására törekszik. Ennek során mind a lakossággal, mind a szakmai partnerekkel méltányos és kommunikatív kapcsolatot kíván fenntartani.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – köszönhetően a közpénzekkel történő szigorú és következetes gazdálkodásnak – mindig megőrizte és fenntartotta az intézmény működőképességét.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő minden munkatársa nap, mint nap magas szakmai színvonalon, a feladat iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal tesz eleget a társadalom, az ágazati és intézményi vezetés által megfogalmazott céloknak és elvárásoknak.

Köszöntjük Önt, köszönjük, hogy honlapunk meglátogatásával megtisztelte Intézményünket!

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Egészség, biztonság!