Ennek megfelelően táblázatos formában - havi bontásban - tesszük közzé az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseket, továbbá az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződéseket is, ha azok összértéke eléri, vagy meghaladja a nettó ötmillió forintos értékhatárt. Táblázatunk tartalmazza a szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, valamint a szerződés hatályba lépésének és megszűnésének időpontját, határozatlan idejű szerződés esetén annak tényét.

Az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

Közzététel napja: 2024. június 13.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét szerepeltetjük. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.