shutterstock_148939640 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet III. Gazdálkodási adatok cím 3. pontja alapján a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatásokat a költségvetési szerv köteles honlapján megjeleníteni.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő költségvetéséből támogatást nem nyújt.