Címer

Archívum

27 milliárd az egészségügyi szolgáltatóknak

A 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségnek eleget téve, publikálásra került a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásban részesülő szolgáltatók megnevezése és a támogatás összege.

2012. évi összevont szakellátás előirányzat maradvány felosztása

Közlésre került a 2012. évi összevont szakellátás előirányzat maradvány szolgáltatónkénti felosztása.

A gyógyító-megelőző ellátások 2011. évi maradványának felosztása

Közlésre került a gyógyító-megelőző ellátások 2011. évi maradványának felosztása.

Az OEP közleménye a gyógyító-megelőző ellátások nemzetközi egyezmények alapján nyújtott finanszírozásának 2012. július havi utalásáról

Tisztelt Szolgáltatók!

A gyógyító-megelőző ellátások nemzetközi egyezmények alapján nyújtott finanszírozása („3”-as és „E” térítési kategóriák) technikai hibából adódóan 2012. július hónapban tévesen duplán került kiutalásra.

NEFMI közlemény az egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásáról

A nemzeti erőforrás miniszter közleménye az egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásáról ide kattintva tekinthető meg.

OEP közlemény a konszolidációs támogatás visszavonásáról

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján, az OEP 27 milliárd forint összeget utalványozott mindösszesen 442 egészségügyi szolgáltató részére 2011 decemberében, lejárt adósságának rendezése érdekében.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásról és a várólisták csökkentése érdekében meghatározott támogatási összegek felhasználásának módjáról és annak ellenőrzéséről

1. Konszolidációs támogatás

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 3.§ (3) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt visszatéríteni az Egészségbiztosítási Alap részére, ha a folyósított összeget nem, vagy nem a Rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdésben meghatározott célra használja fel, vagy az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét megszegi.

Táblázat a 2011. évi kasszasöprésről

A adatokat szolgáltatói bontásban közlő táblázat ide kattintva tekinthető meg.

Tájékoztató a negyedéves pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségről az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók részére

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény – 2012. 01.01.-től hatályos – 31.§(9)-(12) bekezdései alapján az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles negyedévente, a tárgyidőszakot követő 45 napon belül adatszolgáltatást nyújtani.