Amennyiben a támogatásban részesült egészségügyi szolgáltató a folyósított összegre nem volt jogosult, vagy azt nem, vagy nem kizárólag a már lejárt szállítói tartozásnak csökkentésére fordította, úgy arról a fent megjelölt jogszabály alapján 2012. május 10. napjáig köteles volt nyilatkozni, megjelölve benne a fel nem használt vagy nem a jogszabálynak megfelelően felhasznált támogatási összeget.

A nyilatkozatban szereplő támogatási összeget az érintett szolgáltató köteles volt az OEP meghatározott számlaszámára visszautalni. Amennyiben a visszautalásra nem került sor, az OEP köteles volt a 337/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § (2b) bekezdésének megfelelően eljárni, azaz köteles volt a nyilatkozatban szereplő összeget a június havi finanszírozásból levonásba helyezni.

Az OEP számára a jogszabály nem biztosított jogot arra, hogy a visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetést, vagy halasztást biztosítson, így a szolgáltatók által megjelölt és vissza nem fizetett támogatás egy összegben törtnő visszavonását az OEP a melléklet alapján köteles volt végrehajtani.

A levonás kizárólag azokat az egészségügyi szolgáltatókat érintette, akik nyilatkoztak a konszolidációs támogatás nem jogszabálynak megfelelő módon történő felhasználásáról és visszafizetési kötelezettségüket nem teljesítették.

Kritikus gazdálkodási helyzet esetén, a betegellátás folyamatosságának és zavartalan működésének érdekében, az egészségügyi szolgáltatók továbbra is jogosultak a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (4) bekezdése alapján egyszeri, kamatmentes finanszírozási előleg igénybevételére. Az erre rendelkezésre álló költségvetési keret biztosítása érdekében az OEP valamennyi szükséges intézkedést, kezdeményezést megtesz.

A finanszírozási előleg igénybevételének feltételeit a 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 21/A. §-a, és a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 6/A. §-a tartalmazza.

Budapest, 2012. június 4.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár