Címer

Adatkérés nyilvántartásokból

A NEAK jogviszony-nyilvántartásában szereplő adatok vonatkozásában a jogszabályban meghatározott adatkérésre jogosultak részére adatszolgáltatás teljesíthető.

Az adatkérés benyújtása történhet:

  • elektronikus úton
  • papír alapú kérelemre 

Elektronikus külső adatszolgáltatás (EKA)

Az adatkérésre jogosultak köre meghatározott:
  • bírósági végrehajtók, 
  • önkormányzatok adó- és szociális osztályai,
  • bejelentő/foglalkoztató, 
  • egészségügyi szolgáltató számára elérhető az adatkérés ezen módja

Szükséges feltételek:

EKA nyomtatvány letöltése az ÁNYK-ba – EKA nyomtatványok közvetlenül innen tölthetőek le.

 

Adatszolgáltatás papíralapú kérelemre

Kérelmét papíralapon a székhely szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell az adatkérés célját és jogalapját, az adatkérő adatait, illetve az adatkérés tárgyát és az erre vonatkozó azonosító adatokat. Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal elérhetőségéhez kérem adja meg lakóhelyének irányítószámát: