A Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól kapott tájékoztatás értelmében:

„Az egészségügyi szolgáltatóknak a 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti nettó adósságállománya a támogatás mértékének kiszámítása során irányadó szempont. A támogatás felhasználása során az egészségügyi szolgáltatóknak már nem az adósságállomány mértékét kell figyelembe venniük, hanem azt, hogy a támogatást a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kizárólag a 2010. november 30-án fennállt szállítói tartozás csökkentésére fordíthatják.”

A visszatérítendő összeget az OEP 10032000-00283865 sz. Központosított Természetbeni Ellátási számla javára kell teljesíteni.

2. A várólisták csökkentése érdekében meghatározott támogatási összegek felhasználása és annak ellenőrzése

A Kr. 2. § (2) bekezdés ac) és ad) pontjai rendelkeznek azokról a keretekről, amelyeket az érintett szolgáltatóknak a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű beavatkozások várólistáinak csökkentésére kell fordítaniuk. A Kr. 4. § (2) bekezdése e céltámogatás rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzésével az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (OEP) bízza meg, a 2011. június 30-án záruló időszakban végzett ilyen beavatkozások esetszámainak monitorozása révén.

Az OEP 2010. december 6-án tette közzé honlapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményét a konszolidációs támogatásról, amelyben szerepelt az érintett szolgáltatóknál e beavatkozások elvégzésére fordítandó összeg meghatározása, továbbá utalás arra, hogy a várólisták monitorozását módszertanáról további közlemény várható.

2011. január 15-ig az OEP a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az érintett szakmai kollégiumok bevonásával meghatározza és közli az érintett szolgáltatókkal az elvárt beavatkozás többlet számot, figyelembe véve az adott szolgáltatónál az adott beavatkozás csoportra jellemző átlagos súlyszám értéket illetve a kapott támogatási összeget. Az ellenőrzés során az OEP megvizsgálja, hogy e szolgáltatóknál a 2011. június 30-án záruló időszakban milyen mértékben növekedett a Kr.-ben megnevezett beavatkozás csoportokban az elvégzett műtétek (kezelések) száma a 2010. évi január 1. - június 30. közötti időszak tény adatához viszonyítva. Az OEP az elvégzett műtétek számának alakulásáról havonta tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, mely tájékoztatót megküldi a fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatóknak is, akik arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. A támogatás hasznosulását az OEP az elvárt beavatkozás szám növekedés megvalósulása esetén tekinti megfelelőnek.