Címer

Gyógyszer ellátás

Gyógyszerellátás

(2021.01.25.)

Az egészségügyi ellátás alapvetően fontos része a gyógyszerellátás. A gyógyszerellátás magába foglalja a gyártást, előállítást, tárolást, forgalmazást, amely eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz eljut. A gyógyszert a lakosság (és az orvosok) részére alapvetően a gyógyszertárak szolgáltathatják ki. A lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek kiszolgáltatását, a gyógyszerek helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatást, valamint az ezzel kapcsolatos, a betegségek megelőzését, a betegek felvilágosító, tanácsadó szolgáltatását is a gyógyszertárak végzik. A folyamatos ellátás biztosítása érdekében meghatározott gyógyszerkört készleten kell tartani, illetve ügyeletes gyógyszertárat kell kijelölni. A gyógyszertári ügyeletet és készenlétet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) határozza meg és teszi közzé. A közfinanszírozásban részesülő gyógyszerrel való folyamatos ellátásról a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, ennek hiányában a forgalmazó köteles gondoskodni.

A hazai gyógyszerválaszték társadalombiztosítási (tb) támogatás és ármegállapítás szempontjából két nagy csoportra különül: a „nem támogatott”, azaz közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek, illetve a tb támogatásba befogadott gyógyszerek körére. Az egészségbiztosító a gyógyszerek árához nyújt támogatást (ún. ártámogatás), ha a támogatott gyógyszert az orvos vényen, a megfelelő támogatási jogcím és egyéb adatok megjelölésével rendeli.

Az egészségbiztosító által támogatott gyógyszerek árát a gyógyszer gyártója határozza meg, azzal, hogy annak elfogadásáról a társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), egy sokrétű, egészségpolitikai és költséghatékonysági szakmai vizsgálatot követően dönt, majd ahhoz igazodóan határozza meg a támogatási összeget. A „nem támogatott” gyógyszerek árát a gyártó saját maga határozza meg.