Hol lehet információkhoz jutni?

Center des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS). 11 Rue de la Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09. 75436, Telefon 43461253, www.cleiss.fr .

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával közvetlenül fordulhat az egészségügyi szolgáltatóhoz. Franciaországban visszatérítéses rendszer működik, az ellátásokért a beteg közvetlenül a szolgáltató számára fizet, majd az orvostól igazolást kap a kezelésről (ún. „Feuille de Soins“). A kiadások megtérítése céljából ezzel az igazolással és a Kártyával a francia egészségbiztosító helyi képviseletét - Caisse Primaire d’Assurance Maladie (továbbiakban CPAM) - meg kell keresni, és a továbbiakban ő intézkedik költségek megtérítéséről, a francia jogszabályoknak megfelelően.

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani. A gyógyszerek esetében is érvényesül az előbbiekben ismertetett utólagos visszatérítéses rendszer. A gyógyszerekért először a betegnek kell fizetnie, a költségek a CPAM utólag téríti mg a francia jogszabályoknak megfelelően.

Amennyiben a gyógyszereket címkével látták el, ezt fel kell ragasztani a kezelést tanúsító igazolólapra, a Feuille de Soins-ra.

Kórházi kezelés

Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.

Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával

Kórházban való kezelés esetén az önrészen kívül nem kell előzetesen téríteni a költségeket.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Orvosi kezelés

a kiadások 30 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta

Laboratóriumi tesztek

a kiadások 40 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta

Gyógyszerek

a kiadások 85 %-a narancs címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 70% a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében

+ 0,50 EUR csomagolási díj, de legfeljebb 2 EUR naponta

Kórházi kezelés

a kiadások 20 %-a vagy 18,00 EUR/nap, különleges ellátások esetén további 18,00 €

Betegszállítás

a költségek 35%-a + 2 EUR szállításonként, de legfeljebb 4 EUR naponta

Visszatérítés

A költségtérítési igényét, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját és a kezelés számláit a CPAM helyi képviseletére nyújtsa be. A térítést nem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Franciaországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.