Ellátás Franciaországban

Hol lehet információkhoz jutni?

Center des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS). 11 Rue de la Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09. 75436, Telefon 43461253, www.cleiss.fr .

 

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

 

Egészségügyi ellátás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával közvetlenül fordulhat az egészségügyi szolgáltatóhoz. Franciaországban visszatérítéses rendszer működik, az ellátásokért a beteg közvetlenül a szolgáltató számára fizet, majd az orvostól igazolást kap a kezelésről (ún. „Feuille de Soins“). A kiadások megtérítése céljából ezzel az igazolással és a Kártyával a francia egészségbiztosító helyi képviseletét - Caisse Primaire d’Assurance Maladie (továbbiakban CPAM) - meg kell keresni, és a továbbiakban ő intézkedik költségek megtérítéséről, a francia jogszabályoknak megfelelően.

 

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani. A gyógyszerek esetében is érvényesül az előbbiekben ismertetett utólagos visszatérítéses rendszer. A gyógyszerekért először a betegnek kell fizetnie, a költségek a CPAM utólag téríti mg a francia jogszabályoknak megfelelően.

 

Amennyiben a gyógyszereket címkével látták el, ezt fel kell ragasztani a kezelést tanúsító igazolólapra, a Feuille de Soins-ra.

 

Kórházi kezelés

Kórházi kezeléshez a beutalót a kezelő orvos adja ki.

Sürgősségi esetekben közvetlenül lehet a kórházakhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával

Kórházban való kezelés esetén az önrészen kívül nem kell előzetesen téríteni a költségeket.

 

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Orvosi kezelés

a kiadások 30 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta

Laboratóriumi tesztek

a kiadások 40 %-a + 1 EUR kezelésenként, de legfeljebb 4 EUR naponta

Gyógyszerek

a kiadások 85 %-a narancs címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 70% a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében

a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében

+ 0,50 EUR csomagolási díj, de legfeljebb 2 EUR naponta

Kórházi kezelés

a kiadások 20 %-a vagy 18,00 EUR/nap, különleges ellátások esetén további 18,00 €

Betegszállítás

a költségek 35%-a + 2 EUR szállításonként, de legfeljebb 4 EUR naponta

  

Visszatérítés

A költségtérítési igényét, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját és a kezelés számláit a CPAM helyi képviseletére nyújtsa be. A térítést nem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

 

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

 

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Franciaországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.