Hol lehet információhoz jutni?

Entitlement Unit (Jogosultsági Osztály)

Ministry of Health (Egészségügyi Minisztérium)

23 Triq San Gwann

Valletta, MALTA CMR02

Telefon:+35621224071, Fax:+35621246168

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Orvosi és kórházi ápolás

Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül keresse fel az orvost, vagy a kórházat.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya eredeti példányának bemutatása után a szerződéses viszonyban álló egészségügyi intézményekben (kórházak, egészségügyi központok) díjmentesen biztosítják a szükséges egészségügyi ellátást.

Gyógyszerek

A protézisek és a kórházi kezelést követően felírt gyógyszerek ára (kivétel a kórházból történő elbocsátást követő 3 nap), illetve az otthonápolás vagy járóbeteg-kezelés részeként felírt gyógyszerek költsége az illető személyt terheli.

Fogászati ellátás

A sürgősségi fogászati kezelés kivételével a legtöbb fogászati ellátást saját költségen lehet csak igénybe venni.

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Máltán keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.