Hol lehet információkhoz jutni?

A társadalombiztosítási igazgatóság helyi képviseleténél (Kansaneläkalaitoksen Paikallistoimisto – KELA, svéd nyelvű településeken FPA, összesen kb. 400 képviselet). Az egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Kansaneläkelaitos International Affairs Office P.O. Box 72 00381 HELSINKI; tel.: +358 20 434- 2650 www.kela.fi

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Az ellátásokat az önkormányzati egészségügyi központokban (Terveyskeskus/Hälsovardscentral) vagy praktizáló orvosnál/fogorvosnál lehet igénybe venni. Ezeken a helyeken csak az önrészt kell a betegnek megfizetnie. Valamennyi kezelés során be kell mutatni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Magánorvos, vagy fogorvos által nyújtott kezelés költségeit először a betegnek kell megtérítenie.

Gyógyszerek

Gyógyszer az orvos által kiállított receptre gyógyszertárakban váltható ki.

A gyógyszerek árát a betegnek kell fizetnie.

A recept két részből áll. A felső részét a gyógyszertár megtartja, az alsó részével igényelje a finn társadalombiztosítási igazgatóság legközelebbi kirendeltségénél, a KELA-nál a költségtérítést.

Rövid idejű kezelés esetén az orvostól, vagy a kórházban térítésmentesen kaphat gyógyszert.

Kórházi kezelés

Szükség esetén a kezelő orvos beteg-jegyet - kórházi beutalót - állít ki.

Sürgősségi esetekben közvetlenül is fordulhat a kórházakhoz az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell megfizetni

Orvosi ellátás

13,80-27,50 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési időn kívüli ellátásért,

Fogorvosi kezelés

Max. 80 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes)

Betegszállítás

9,25 EUR utanként

Kórházi kezelés

Ambuláns kezelés esetén:

- 27,50 EUR alapellátás esetén

- 90,30 EUR ambuláns műtétekért

Kórházi, fekvőbeteg ellátás esetén:

- 32,560 EUR/nap

- 18 éve aluliaknak csak évente legfeljebb 7 napra kell az összeget kifizetni

Visszatérítés

Amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak, vagy a fogorvosnak a kezelés teljes összegét készpénzzel kellett megfizetnie, a számláról szóló igazolást őrizze meg, és forduljon a finn társadalombiztosítási intézmény, a KELA képviseletéhez az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával. A számláról szóló igazolás hátoldalán szereplő költségtérítésre vonatkozó kérelmet ki kell töltenie (min. a lakóhelyre, dátumra és banki elérhetőségre vonatkozó rubrikákat ki kell tölteni és alá kell írni a nyomtatványt.) A dokumentumokat postán is el lehet juttatni a helyi KELA-hoz. Ebben az esetben a Kártya fénymásolatát is elegendő elküldeni. A visszatérítés nem vonatkozik arra az esetre, ha önrészt kellett fizetnie az ellátással kapcsolatban. A kérelmet a számla kiegyenlítését követően hat hónapon belül lehet benyújtani a KELA-hoz. Az önrész sem a finn, sem a magyar biztosító nem téríti vissza.

A finn jogszabályok alapján az alábbiak szerint lehet költségtérítést igényelni:

Orvosi ellátás magánorvosnál

a díjtétel 60 %-a egy maximált (változó) összeghatárig

Orvosi ellátás magán egészségügyi központban

Önrész 13,46 EUR

Egy meghatározott összeghatárig visszatéríthető az önrész 75%-ka

Fogorvosi kezelés magánorvosnál

a kiadások 60 %-át térítik meg egy maximált (változó) összeghatárig, fogszabályzás és fogpótlás esetén nincs térítés

Gyógyszerek

A gyógyszerek árát a beteg maga fizeti

A gyógyszer árának 42 %-a visszatéríthető

súlyos, hosszú lefolyású betegség esetében az 3 eurós önrész kivételével a fennmaradó kiadások egy maximált (változó) összeghatárig 72-100 %-a

Utazási költségek

A legközelebbi szolgáltatóig az útiköltség teljes összege visszaigényelhető. Mentőszállítás esetén az annak szükségességét igazoló orvosi igazolással lehet a költségeket visszaigényelni. Minden szállítás esetében önrészként 9.25 € fizetendő.

Költségtérítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya nyomtatvány nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Finnországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.