- Tájékoztatás műtéti várólistán levő betegek részére (2015.06.30.)

Betegfogadási listák: a járóbeteg szakellátó intézményekben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét - szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

Központi várólista: az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) által vezetett országos szív, tüdő, vese, vese-hasnyálmirigy, felnőtt csontvelő, gyermek csontvelő transzplantációk, pozitronemissziós tomográfia (PET), gammakés sugársebészet ellátásokra vezetett várólisták. A Központi várólista kattintva az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjára irányítjuk, ahol a Várólisták címszó alatt találja meg a központi várólisták adatait.

Országos On-line/Valósidejű Intézményi Várólista és Előjegyzési Lista a fekvőbeteg ellátásra : A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján Magyarországon egyes kiemelt, többnyire tervezhető ellátásként végezhető műtéteket a betegek az ellátási igény felmerülésének sorrendjében vehetik igénybe.

Ettől a sorrendtől eltérni csak orvos-szakmai szempontok miatt indokolt sürgősségi vagy szakmai ok miatt előrehozott ellátások esetén lehetséges. A betegek részére lehetőség, hogy saját döntése alapján, az igénybevétel tervezett időpontjaként a sorrend szerint kiadható időpontnál későbbi dátumot jelöljön meg.

A várakozási időkre vonatkozóan két minősített érték kerül kiszámításra és kommunikálásra.

Tényleges átlagos várakozási idő:

A tényleges várakozási időre vonatkozó adata valódi várakozási helyzetet jellemzi. Az indikátor az ellátással már lezárt esetek teljesítmény elszámolási jelentéssel egyeztetett, ellenőrzött, hibátlan várólista adata alapján kerül meghatározásra, az egyes esetek várólistára történő felvétele és az elvégzett ellátás időpontja közötti időtartamok átlagolásával.

A betegek számára a tényleges (átlagos) várakozási idők a mérvadóak, hiszen ezek az adatok azt mutatják meg, hogy az elmúlt időszakban átlagosan, egy adott beavatkozás tekintetében ténylegesen mennyit kellett várni.

Publikálása jelenleg a havi közleményekben és az éves összesítőben történik szinten a NEAK hon-lapján.

elérési cím: http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/varolista

Tervezett átlagos várakozási idő :

A tervezett átlagos várakozási adat a tervezési-ütemezési állapot szerinti helyzetet jellemzi a még ellátásra várakozó betegekre vonatkozóan, valamint intézetenként, régiós szinten, országos szinten is összesítve.

Az indikátor értéke a még várakozó betegek várólistára történő felvétele és az elvégzett ellátás időpontja közötti időtartamok átlagolásával kerül meghatározásra.

Az országos összesített adatok adott időpontra megjelennek a fent említett publikációkban, valamint minden valós-idejű időpontra az éppen aktuális helyzet szerint a NEAK publikus felületén a SOR_REND Országos Intézményi Várólista Rendszer publikus felületén is, egyedileg valamint összesített szinten. A még várakozó betegek meghatározott adat az ellátásig változhat, ebben a státuszban még csak a tervezési állapot ismert.

A felületen szereplő adatok arról adnak tájékoztatást, hogy mikorra terveznek egy beteget megműteni (felkerül egy listára).

elérési cím : https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

A betegek megfelelő tájékoztatását a két indikátor együttesen segíti.