Magyar biztosítottak egészségügyi ellátása Bosznia-Hercegovinában

Magyarország és Bosznia-Hercegovina között új szociális biztonsági egyezmény jött létre, amely felváltotta az 1959. évi magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt. A magyar-bosznia-hercegovinai egyezmény 2009. augusztus 1-jétől alkalmazandó. Az egyezmény alapján a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az alábbi módon vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat bosznia-hercegovinai tartózkodásuk idején.

Átmeneti tartózkodás Bosznia-Hercegovinában – turisták ellátása

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (munkavállalók, egyéni és társas vállalkozók, nyugdíjasok, kiskorúak tanulók, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető személyek stb.) átmeneti tartózkodásuk esetén Bosznia-Hercegovina területén a HU/BH 111 jelű nyomtatvánnyalvehetik igénybe a sürgősségi egészségügyi ellátást. A HU/BH 111 jelű nyomtatványt az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal állítja ki az ügyfél részére személyesen előterjesztett szóbeli vagy postán beküldött írásbeli kérelem alapján.

A sürgősségi ellátást a bosznia-hercegovinai egészségügyi szolgáltatóknak ugyanolyan feltételek mellett kell nyújtaniuk, mintha helyi biztosítottat látnának el. A sürgősségi ellátás célja az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve a maradandó károsodást okozó akut betegség elhárítása. Az ezen túlmenő ellátások költségeit a bosznia-hercegovinai egészségügyi szolgáltató a betegnek teljes mértékben kiszámlázhatja.

A HU/BH 111 jelű nyomtatványt főszabály szerint a bosznia-hercegovinai tartózkodás kezdetén le kell adni a területileg illetékes egészségbiztosítási intézmény kirendeltségénél.

Fontos! Bosznia-Hercegovina szövetségi állam, az egyes kantonoknak, a Boszniai Szerb Köztársaságnak és Brčko körzetnek külön egészségbiztosítási szervei vannak. Célszerű mindig az adott településen irodát működtető egészségbiztosítási szervhez (Zavod zdravstvenog osiguranje) fordulni.

A bosznia-hercegovinai teherviselő a leadott HU/BH 111 nyomtatvány alapján olyan jogosultságigazolást ad ki, amely alapján a sürgősségi ellátások igénybe vehetők Bosznia-Hercegovina területén. Indokolt esetben azonban a nyomtatvány közvetlenül a bosznia-hercegovinai kórháznak is bemutatható.

A bosznia-hercegovinai egészségügyi szolgáltató (orvos/kórház) azonos módon és feltételek mellett nyújtja a sürgősségi ellátást a magyar biztosítottak részére, mint a helyi biztosítottaknak. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a helyi biztosítottaknak az adott ellátásért hozzájárulást (vizitdíjat, kórházi napidíjat) kell fizetniük, azt a magyar biztosítottaknak is meg kell fizetniük.

Dialízis-ellátás igénybevétele rövid idejű bosznia-hercegovinai tartózkodás esetén

Amennyiben a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy dialízis-kezelés alatt áll, és átmeneti bosznia-hercegovinai tartózkodása alatt is szükséges számára dialízis-ellátást biztosítani, a kezelés igénybevételére való jogát a HU/BH 112 jelű nyomtatvánnyal igazolja.

A nyomtatványt kérelemre a kormányhivatal adja ki. A jogosultnak kérelmében meg kell jelölnie azt a bosznia-hercegovinai intézményt (dialízis-központ, kórház), amelyben a kezelést igénybe kívánja venni, továbbá a kezelés várható időtartamát is. A dialízis-kezelés szükségességét orvosi dokumentummal kell alátámasztani.

Bosznia-hercegovinai munkavégzésre küldöttek és családtagjaik ellátása

A Bosznia-Hercegovinában folyamatos magyar biztosítási jogviszony mellett munkát végző (pl. kiküldött) magyar biztosított és vele együtt Bosznia-Hercegovinában tartózkodó eltartott házastársa, illetve gyermeke a bosznia-hercegovinai tartózkodás során ugyan úgy jogosult a sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokra, mint a turisták.

A magyar munkáltató által bosznia-hercegovinai munkavégzésre kiküldött munkavállalók vagy az átmenetileg Bosznia-Hercegovinában tevékenységet végző egyéni vagy társas vállalkozók Magyarországon maradnak biztosítottak a munkavégzésük első 24 hónapjában. Ennek igazolására, a foglalkoztató vagy az egyéni/társas vállalkozó kérelmére kormányhivatal HU/BH 101 jelű nyomtatványt ad ki.

A sürgősségi ellátásra való jogot a kormányhivatal igazolja a HU/BH 111 jelű nyomtatvány kiadásával. E nyomtatvány érvényessége azonban a bosznia-hercegovinai átmeneti munkavégzés alapján fennálló magyar biztosítást igazoló HU/BH 101 jelű nyomtatványhoz kapcsolódik.

A HU/BH 101 jelű nyomtatványra vonatkozó kérelem benyújtásakor igényelhető a HU/BH 111 jelű nyomtatvány is a kiküldött munkavállaló vagy az egyéni/társas vállalkozó, továbbá vele együtt kiutazó házastársa és gyermekei részére. Fontos, hogy a házastárs illetve a gyermekek Magyarországon rendelkezzenek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal.

Ellátás jogosultságigazolás nélkül

Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a bosznia-hercegovinai sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a megfelelő jogosultságigazolást, az egészségügyi szolgáltató a teljes ellátási költséget kiszámlázhatja a betegnek, és a számlázott összeget rendszerint saját hatáskörben állapítja meg. A számla összegéhez a beteg hazatérését követően a kormányhivatal utólagosan, az azonos ellátás magyar belföldi költségmértékének megfelelő mértékű térítést tud nyújtani. A térítéshez a hazaérkezést követő 30 napon belül be kell mutatni az eredeti számlát a kifizetés igazolásával, továbbá a számla vagy az ellátást igazoló egyéb dokumentum (nem hivatalos) magyar fordítását. Ez a térítési mérték adott esetben azonban jelentősen eltérhet a kiszámlázott összegtől.

Keresőképtelenség

Szükség esetén a Bosznia-Hercegovina területén bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a bosznia-hercegovinai orvos vagy kórház által kiállított keresőképtelenség-igazolást haladéktalanul el kell juttatnia a tartózkodás helye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervnek, amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az egyezmények megfelelő nyomtatványon (BH/HU 115). A biztosítottnak az igazolástól függetlenül magyar munkáltatóját keresőképtelenségéről haladéktalanul értesítenie kell.