Hol szerezhet be több információt?

A szlovák egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége:

Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou Styčný orgán pre vecné dávky Grösslingová 5 812 62 BRATISLAVA. Weboldal: www.udzs.sk

A szlovák biztosítók:

Betűszó

Intézmény neve

Intézmény címe

Telefon

EZP

Európska zdravotná poistovná

Lamačka cesta 3. 84104 Bratislava 4.

+421-2-33555111

VSZP

Všeobecná zdravotná poist’ovňa

(Általános Egészségbiztosító

Társaság)

Mamateyova 17, P.O

.BOX 41,850 05 Bratislava 55

+412-2-67277129

SZP

Spoločná Zdravotná poist’ovňa

(Közös Egészségbiztosító Társaság)

Ondavská 3,

P.O.BOX 32,

820 05 Bratislava 25

+421-2-50266354

Apollo

Apollo zdravotná poistovňa

M.. Čulena 5,

P.O.BOX 77,

810 11 Bratislava 111

+421-2-55780511

VZPD

Zdravotná poist’ovňa Dovera

810 00 Bratislava,

Čulenova 5 P.O. Box 230.

+421-2-57-264220

SIDERIA-ISOTA

SIDÉRIA – ISOTA

Združená zdravotná poist’ovň

Železiarenska 1,

P.O.BOX 10,

040 15 Košice-Šaca

+421-55-6734449

UNION ZP

Union zdravotná poistovňa

Bajkálská 29/A

821 08 Bratislava 1

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Orvosi ellátás

Amennyiben Ön szlovákiai tartózkodása során orvosi ellátásra szorul, az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül fordulhat a kezelőorvoshoz. A felsorolt biztosítótársaságok irodái felvilágosítást adnak a szerződéses egészségügyi szolgáltatókról.

Fogászati ellátás

A fogászati alapellátás ingyenes, azonban csupán néhány szolgáltatás tartozik ebbe a kategóriába. A nem ingyenes ellátásért a betegnek közvetlenül az orvos részére kell fizetnie. A beteg által fizetendő önrész mértékét és az egészségbiztosító általi megtérítés mértékét egyéb esetekben törvény szabályozza.

Gyógyszerek

A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.

Kórházi ellátás

A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.

Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.

Mind a kórházi, mind a járóbeteg-ellátás igénybe vétele esetén a betegnek egy – a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott - formanyomtatványon választania kell a fent felsorolt biztosítótársaságok közül, az ellátás költségeinek megelőlegezése érdekében. A felsorolt biztosítók közötti választás tekintetében teljes szabadsága van, és tekintettel arra, hogy a költségeket utólagosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Gyógyszerek

Receptenként 0,17 EUR + a gyógyszerek besorolásától függően különböző mértékű önrészt kell kifizetni, a gyógyszer besorolásáról az orvos köteles a beteget tájékoztatni

Sürgősségi ellátás

1,99 EUR díj fizetendő

FONTOS tudnivaló, hogy a hegyimentés Szlovákiában nem tartozik a kötelező biztosítás által nyújtott szolgáltatások közé!

Betegszállítás 0,07 EUR/km

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást - E 116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.

Az E 115-ös nyomtatvány kiállításáért az alábbi szerv a felelős: Socialna poist’ovna Ul.29 August 8-10 813 63 Bratislava 1