A mai napon hatályba lépett az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet, amely alapján 2020. november 1-től az egészségügyi szakdolgozók, valamint az egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók esetében az emelt összegű béreket a 7. melléklet, az emelés biztosításához igényelhető támogatási összegeket pedig a 15. melléklet tartalmazza. Az igénylési szabályokat részletesen a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3/C. §, valamint a 4/G. §-ai szabályozzák.

1. Foglalkoztatotti adatok frissítése az egészségügyi szakdolgozók és a nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók béremeléséhez

Az előzetes felmérés az előző időszakhoz hasonlóan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) weboldalán biztosított elektronikus adatlap kitöltésével történik, amelynek határideje a Korm. rendelet 4/G. § (1) bekezdése alapján 2020. november 23.

Az igényléshez szükséges jogviszony állomány aktualizálása lehetséges a rendszerben már korábban betöltött jogviszonyok adatainak a programban történő frissítésével (amennyiben valamelyik dolgozó kilépett, úgy e jogviszony törlésére nincs mód, a megszűnés a kilépés dátumának kitöltésével lehetséges), illetve a szolgáltató által aktualizált jogviszonyállomány rendszerbe történő importálásával a módosított mintaállományban szereplő szabályok és mezőkódok használatával (a módosított mintaállomány a jogviszonyok menüpont alatt érhető el). A módosított mintaállomány a programban a „Jogviszony” menüpont jobb alsó sarkában érhető el (az új mezők kitöltése kizárólag abban az esetben szükséges, ha a munkaköri csoport alapellátásban foglalkoztatott védőnő).

A bértámogatás igényléséhez szükséges program elérési útvonala az alábbi címen érhető el:

Bérfejlesztési rendszer

A felmérésben érintett intézmények listája ezen a címen érhető el.

A mozgóbér-különbözet támogatás igénylésének módjában nincs változás.

Azon intézmény, amelynek nincs támogatásra jogosult dolgozója, az „intézményi adatok” menüpont alatt elérhető „Támogatásról lemond” jelölőnégyzet kitöltésével és a program által előállított nyilatkozat aláírásával és feltöltésével nyilatkozhat a támogatásról történő lemondásról.

Tájékoztatjuk, hogy a program használatához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a program felső menüsorában található ? gomb megnyomásával érhető el.

Felhívjuk azon intézmények szíves figyelmét, amelyek alapellátási területi- és iskolavédőnőket is foglalkoztatnak, hogy a novemberi igényléstől már e rendszerben történik az alapellátásban foglalkoztatott védőnők támogatásnak igénylése is (a mintaállomány módosítására is emiatt volt szükség). Így azon szolgáltatók, amelyek alapellátási védőnőt is foglakoztatnak, az erre szolgáló speciális adatkör kitöltésével (TAJ, SZOLGALAT_KOD, HELYETTESIT mezők) egyben igényelhetik meg a támogatást az eü. szakdolgozókkal együtt.

2. Foglalkoztatotti adatok frissítése a védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- és iskolavédőnők béremeléséhez

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. novemberi védőnői béremelési támogatás igénylése 2020. november 11. napjától már a fenti címen elérhető egyszeri rendkívüli juttatási támogatás igényléséhez használt Bérfejlesztési rendszerben fog történni.

Az igénylés menete november hónaptól megváltozik és a továbbiakban a szolgáltató maga készíti el, véglegesíti és tölti fel az aláírt igénylőlapot az alapul szolgáló védőnői jogviszony adatok szükség szerint havonkénti aktualizálásával. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, hogy a védőnő bármely nyilvántartott adatának megváltozása esetén (pl. védőnő személyében vagy a jogviszony adatában történt változás) a Korm. rendelet alapján a szolgáltató havonta köteles korrekciós igényt benyújtani. Ennek elmaradása esetén az egy hónapon túli korrekciós igények befogadás nem lehetséges.

Az igénylés megkezdése legkorábban 2020. november 11-én lehetséges, miután megyei munkatársaink a szerződéses adatok október havi korrekcióit feldolgozták és ezek alapján a védőnői jogviszonyokra vonatkozó adatok a rendszerbe központilag betöltésre kerültek. Ezt követően a frissített védőnői adatok a Bérfejlesztési rendszer „Jogviszonyok” menüpontja fognak a szolgáltatók rendelkezésére állni az igénylés megkezdéséhez. Amennyiben a védőnői adatok naprakészek (a területi munkatársaknak megküldésre kerültek), úgy az igénylés az adatok ellenőrzését követően a „Jogviszonyok” menüpont jobb alsó sarkában elérhető „Igénylés benyújtása” gombbal lehetséges. Ezt követően az „Igénylés” menüpontban érhető el az aláírandó és visszatöltendő igénylőlap.

A program használatával, valamint az egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban keressék közvetlenül a finanszírozási szerződéseket karbantartó megyei munkatársainkat. November második hetében elérhető lesz a program aktualizált felhasználói kézikönyve is a főmenüben a ? ikonra kattintva (a jelenleg használt verzió már most is elérhető, amelyből a folyamat maga követhető).

A felmérésben érintett intézmények listája ezen a címen érhető el.

3. Béremelési támogatások korrekciója

Az előző havi támogatási összegek korrekciója az adatszolgáltatási folyamattal párhuzamosan, 2020. november 1-10. napjai között biztosított.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő