Címer

Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó pacemaker és implantálható kardioverter-defibrillátor eszközök és elektródák 2016. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra történő beszerzése nyílt eljárás kertében, 39 részben