Nyomtatványtár

Válassza ki a megfelelő mezőben, kattintással
- a témakört, ellátást, feladatot, vagy
- a felhasználót, igénybevevőt.

További kattintással több témakör, ellátás, feladat, illetve
felhasználó, igénybevevő választható ki egy mezőn belül!

Nyomtatvány neveVálasztható kitöltési mód
"A" melléklet közvetlen ráfordítási igényről Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - dialízis ellátás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - egynapos sebészet Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - indexes OENO Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - krónikus súlyozási szorzó Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű eszköz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű, még országosan nem elterjedt műtéti eljárás, beavatkozás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - *-os HBCS Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - SBO Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső eszköz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső gyógyszer Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - többlet ágyszám Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - Többlet óraszám Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - új ellátási forma /új szakma (fekvőbeteg-szakellátás) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - új ellátási forma /új szakma (járóbeteg-szakellátás) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Adatlap korrekciós tétel rögzítésének kérvényezéséhez gyógyszertárak, gyógyászati segédeszköz forgalmazók és gyógyászati ellátást nyújtó elszámolók részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához természetes személy részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Állapotfelmérési kérdőív Kézi kitöltés
Anyatej átadás-átvételi bizonylat - adományozó személy részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Anyatej átvételi nyilatkozat - anyatejgyűjtő állomás részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Anyatejgyűjtő állomások anyatej társadalombiztosítási támogatás elszámolási bizonylata Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat fogtechnikai eszközök egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz javítási díjának egyedi méltányossásgi támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF házhozszállítási nyilatkozat Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF megfelelőségi nyilatkozat az ellátás nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról gyógyszer. gyse támogatssal történő kiszolgáltatásához
ÁSZF nyilatkozat érvényességi kellékek változatlanságáról
ÁSZF nyilatkozat felmondott szerződésű szolgáltatóhoz elmúlt 1 évben való részvétel nemlegességéről
ÁSZF nyilatkozat gazdálkodási formáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat gyógyászati ellátás nyújtója részéről - felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat köztartozásmentességről Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat telephelyekről, fiók- és kézigyógyszertárakról, méretvételi helyekről Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szerződés módosítási kérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szerződéskötési kérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez, javításához, egyedi méretvétel alapján történő gyártásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat gyógyszertár részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat GYSE gyártó/forgalmazó részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi szolgálat finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó tanulói létszámok igazolására szolgáló nyomtatvány Kézi kitöltésGépi kitöltés
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő Kézi kitöltésGépi kitöltés
"B" melléklet finanszírozási díjtétel javaslatról Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról Kézi kitöltés
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-EGT Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-saját Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Bejelentőlap hajléktalan személyek bejelentésére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Betegszállítási adatlap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Betegszállítási utalvány Kézi kitöltésGépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata az általa aktuálisan használt gyógyászati segédeszközről Kézi kitöltésGépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata nagyértékű gyógyászati segédeszköz egészségbiztosítói ellenjegyzéséhez 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 13/A.§ (2)bekezdés d) pontja alapján Kézi kitöltésGépi kitöltés
Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj) Kézi kitöltésGépi kitöltés
EKA - Adatkérés a Bejelentők részére (OEP_EKA_BJ01) - (2013.11.27.) eMagyarország
EKA - Adatkérés a Bírósági végrehajtók részére (OEP_EKA_VGH01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Egészségügyi szolgáltató részére (OEP_EKA_ESZ01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Önkormányzatok részére (OEP_EKA_ONK01) eMagyarország
Gyógyszer egyedi méltányossági kéreleme - betegkérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
Gyógyszer egyedi méltányossági kéreleme - szakorvosi igénylőlap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Gyógyszertári finanszírozási előleg igénylő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Háziorvosi igazolás közgyógyellátási igazolvány igényléséhez Kézi kitöltés Útmutató
Háziorvosi javaslat - az otthoni szakápolás (56-on túli) folyamatos ellátást biztosító vizitszám engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Hospice elrendelő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Igazolás nevelési-oktatási intézményben ellátandók létszámáról fogorvosi ellátás esetén Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Igénylőlap a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti igazolás kiadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarország
Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz - Munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából - Egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) és PÓTLAP - Kiegészítő kérdések a 3. országból érkező igénylők számára Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarország
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) ismételt engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/1) (ONYF) Kézi kitöltés
Kérelem a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozó szállító-előminősítéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem a külföldi gyógykezelés igénybevételéhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem a nem orvostechnikai eszköz státusú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem az IVD-rendelet szerinti önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint az EEKH erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz státusú) gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására- egyszerűsített eljárás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására- normál eljárás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához, vagy egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott eszköz alkatrészcseréjéhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés megkötése iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés módosítása iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Keresetlevél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezlő ellen indítandó társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perhez eMagyarországÚtmutató
Kezelési terv, kórtörténeti összefoglaló és nyilatkozat fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Közadatok újrahasznosítására irányuló adatkérő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás (általános jellegű, eseti) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás forgalmazó részére egyedi méltányossági eljáráshoz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás törvényes képviselő, gyám, gondnok esetén egyedi méltányossági eljáráshoz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Nyilatkozat gyógyászati segédeszköz szállítói felülvizsgálatra Kézi kitöltésGépi kitöltés
Nyiltakozat - az otthoni szakápolási szolgáltató szabad kapacitásáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
Orvosi jelentés keresőképtelenséggel kapcsolatban (E-116) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Orvosi rendelvény a nem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben elhunyt személy kórboncolás céljából történő halottszállítására Kézi kitöltésGépi kitöltés
OSAP 1913. Nyilatkozat mentességhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
OSAP 1913. Regisztrációs lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez  Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Szakápolási elrendelő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
TAJ igénylés foglalkoztatók részére (Megrendelő) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (a gyógyszerek) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (tápszerek) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Változások bejelentése vényírási szerződéssel kapcsolatban Kézi kitöltésGépi kitöltés
Védőnői szolgálat finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó gondozotti létszámok igazolására szolgáló nyomtatvány Kézi kitöltésGépi kitöltés
Védőnői szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő Kézi kitöltésGépi kitöltés
Vényigénylő lap finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltésGépi kitöltés
Vényigénylő lap nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Vényigénylő lap pro família jogcímen rendelő orvos számára Kézi kitöltésGépi kitöltés