Nyomtatványtár

Válassza ki a megfelelő mezőben, kattintással
- a témakört, ellátást, feladatot, vagy
- a felhasználót, igénybevevőt.

További kattintással több témakör, ellátás, feladat, illetve
felhasználó, igénybevevő választható ki egy mezőn belül!

Nyomtatvány neveVálasztható kitöltési mód
"A" melléklet közvetlen ráfordítási igényről Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB17-E1) 2017.05.10. (ONYF) Kézi kitöltés
A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB17-F1) 2017.05.10. (ONYF) Kézi kitöltés
A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB17-M1) 2017.05.10. (ONYF) Kézi kitöltés
Adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére (2015.03.16.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adatlap belföldi bankszámlanyitásra nem kötelezett, külföldi lakóhellyel rendelkező biztosított pénzbeli ellátásainak devizában történő folyósításához (ONYF) Kézi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - dialízis ellátás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - indexes OENO Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - krónikus súlyozási szorzó Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű eszköz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű, még országosan nem elterjedt műtéti eljárás, beavatkozás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - *-os HBCS Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - SBO Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső eszköz Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső gyógyszer Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - Többlet ágyszám Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - Többlet óraszám Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - új ellátási forma befogadás Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Útmutató
Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (ONYF) Kézi kitöltés
Adatlap korrekciós tétel rögzítésének kérvényezéséhez gyógyszertárak, gyógyászati segédeszköz forgalmazók és gyógyászati ellátást nyújtó elszámolók részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához természetes személy részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Adatmegállapító lap (KPE230/2014.) - (2015.02.03.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adatmegállapító lap (KPE230/2015.) - (2015.01.08.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adatváltozás bejelentése (ONYF) Kézi kitöltés
Adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (2015.12.30.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adóelőleg-nyilatkozat 2017. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (ONYF) Kézi kitöltés
Adókedvezményhez igazolás a folyamatban lévő gyed folyósításáról (EAT.3.) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adókedvezményhez igazolás a megszűnt gyed folyósításától (EAT.2.) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adókedvezményhez kérelem a gyed folyósításának igazolásáról (EAT.1.) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adókedvezményhez kiadott igazolás módosítása a gyed folyósításának helyes időtartamáról (EAT.4.) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Adókedvezményhez kiadott igazolás módosítása a gyed jogosultság változásáról (EAT.5.) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Anyatej átadás-átvételi bizonylat - adományozó személy részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Anyatej átvételi nyilatkozat - anyatejgyűjtő állomás részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Anyatejgyűjtő állomások anyatej társadalombiztosítási támogatás elszámolási bizonylata Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat fogtechnikai eszközök egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz javítási díjának egyedi méltányossásgi támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Árajánlat korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF házhozszállítási nyilatkozat Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF megfelelőségi nyilatkozat az ellátás nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról gyógyszer. gyse támogatssal történő kiszolgáltatásához
ÁSZF nyilatkozat érvényességi kellékek változatlanságáról
ÁSZF nyilatkozat felmondott szerződésű szolgáltatóhoz elmúlt 1 évben való részvétel nemlegességéről
ÁSZF nyilatkozat gazdálkodási formáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat gyógyászati ellátás nyújtója részéről - felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat köztartozásmentességről Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat telephelyekről, fiók- és kézigyógyszertárakról, méretvételi helyekről Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szerződés módosítási kérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szerződéskötési kérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez, javításához, egyedi méretvétel alapján történő gyártásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat gyógyszertár részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltésGépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat GYSE gyártó/forgalmazó részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő, valamint a tanulói létszámok igazolására szolgáló nyomtatvány Kézi kitöltésGépi kitöltés
"B" melléklet finanszírozási díjtétel javaslatról Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról Kézi kitöltés
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-EGT Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-saját Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Bejelentőlap hajléktalan személyek bejelentésére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Betegszállítási adatlap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Betegszállítási utalvány Kézi kitöltésGépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata az általa aktuálisan használt gyógyászati segédeszközről Kézi kitöltésGépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata nagyértékű gyógyászati segédeszköz egészségbiztosítói ellenjegyzéséhez 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 13/A.§ (2)bekezdés d) pontja alapján Kézi kitöltésGépi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés I. Lap, 2014. … hónapról (Kötelező) (A.3503-7) - (2014.02.05.) (ONYF) Kézi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés I. Lap, 2015. … hónapról (Kötelező) (A.3503-7) - (2015.02.02.) (ONYF) Kézi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés II. Lap - Összesítő jelentés a 2014. … negyedév lezárt keresőképtelen eseteiről (Kötelező) (A.3503-7/1) - - (2014.02.05.) (ONYF) Kézi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés II. Lap - Összesítő jelentés a 2015. … negyedév lezárt keresőképtelen eseteiről (Kötelező) (A.3503-7/1) - (2015.02.05.) Kézi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés III. Lap - Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2015. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) - (2015.02.02.) (ONYF) Kézi kitöltés
Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés III. Lap - Jelentés a terhességi-gyermekágyi segélyt igénybevevőkről, 2014. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) - (2014.02.05.) (ONYF) Kézi kitöltés
Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj) Kézi kitöltésGépi kitöltés
EKA - Adatkérés a Bejelentők részére (OEP_EKA_BJ01) - (2013.11.27.) eMagyarország
EKA - Adatkérés a Bírósági végrehajtók részére (OEP_EKA_VGH01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Egészségügyi szolgáltató részére (OEP_EKA_ESZ01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Önkormányzatok részére (OEP_EKA_ONK01) eMagyarország
Előzménykérő - közlő lap (KPE30) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Értesítés a táppénzjogosultság időtartamáról (KPE130) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Fizetési jegyzék az egészségbiztosítás ellátásairól és baleseti táppénzről (KPE240) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Foglalkoztatói Igazolás (ONYF) Kézi kitöltés
Gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz nyilvántartási pótlap (KPE210) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Gyógyszer egyedi méltányossági kéreleme - betegkérelem Kézi kitöltésGépi kitöltés
Gyógyszer egyedi méltányossági kéreleme - szakorvosi igénylőlap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Gyógyszertári finanszírozási előleg igénylő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés, 2016. … hónapról (Kötelező) (A.3503-7) (ONYF) Kézi kitöltés
Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés, 2017. … hónapról (Kötelező) - (A.3503-7) 2017.02.07. (ONYF) Kézi kitöltés
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Háziorvosi igazolás közgyógyellátási igazolvány igényléséhez Kézi kitöltés Útmutató
Háziorvosi javaslat - az otthoni szakápolás (56-on túli) folyamatos ellátást biztosító vizitszám engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolás a szülő részére a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez (2014.12.11.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolás az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120) (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolás nevelési-oktatási intézményben ellátandók létszámáról fogorvosi ellátás esetén Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa terhességi-gyermekágyi segély/ csecsemőgondozási díj igényléséhez (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPA160/B) - (2014.10.28.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/A) - (2014.10.28.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igénybejelentés gyermekgondozási díjra (GYED.1.) - (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igénylésehez (ONYF) Kézi kitöltés
Igénylőlap a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti igazolás kiadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarország
Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarországÚtmutató
Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz - Munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából - Egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Kézi kitöltésGépi kitöltéseMagyarország
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) ismételt engedélyezéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2016. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2014. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) - (2014.02.05.) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2015. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) - (2015.02.02.) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2016. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről, 2016. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/1) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/1) (ONYF) Kézi kitöltés
Jövedelemigazolás (OEP-B/1) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Jövedelemigazolás (OEP-B/2) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához (ONYF) Kézi kitöltés
Kérelem a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására - (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Kérelem a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozó szállító-előminősítéséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem a külföldi gyógykezelés igénybevételéhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés
Kérelem a nem orvostechnikai eszköz státusú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem az IVD-rendelet szerinti önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint az EEKH erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz státusú) gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Kérelem gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához, vagy egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott eszköz alkatrészcseréjéhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés megkötése iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés módosítása iránt Kézi kitöltésGépi kitöltés
Keresetlevél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezlő ellen indítandó társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perhez eMagyarországÚtmutató
Kezelési terv, kórtörténeti összefoglaló és nyilatkozat fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Kifizetési utalvány (KU100) - (2015.01.20.) (ONYF) Kézi kitöltés
Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Közadatok újrahasznosítására irányuló adatkérő lap Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás (általános jellegű, eseti) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap (2016.03.05.) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról (2015.01.20.) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE180) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez - (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához (2016.01.26.) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához (Pl.40/tp) - (2016.07.27.)) (ONYF) Kézi kitöltés
Nyiltakozat - az otthoni szakápolási szolgáltató szabad kapacitásáról Kézi kitöltésGépi kitöltés
Nyomtatványok a társadalombiztosítás által méltányosságból adható egyszeri segélykérelemhez  (ONYF) Kézi kitöltés
Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a) (ONYF) Kézi kitöltés
Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről (A3517-25) (ONYF) Kézi kitöltés
Orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához (ONYF) Kézi kitöltés
Orvosi jelentés keresőképtelenséggel kapcsolatban (E-116) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Orvosi rendelvény a nem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben elhunyt személy kórboncolás céljából történő halottszállítására Kézi kitöltésGépi kitöltés
OSAP 1913. Nyilatkozat mentességhez Kézi kitöltésGépi kitöltés
OSAP 1913. Regisztrációs lap Kézi kitöltésGépi kitöltés
_PEO.ONYF
Pótlap jövedelmigazoláshoz (2014.10.29.) (ONYF) Kézi kitöltés
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez  Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
Segélyezési egyéni lap (KPE200) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Segélyezési egyéni lap (pótlap) (KPE220) - (2014.03.06.) (ONYF) Kézi kitöltés
Segélyezési pénztárnapló (KPE260) - (2015.04.13.) (ONYF) Kézi kitöltés
Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez Kézi kitöltésGépi kitöltés Útmutató
TAJ igénylés foglalkoztatók részére (Megrendelő) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása (EB16-E1/2016.) - (2016.02.04.) (ONYF) Kézi kitöltés
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása (EB16-F1/2016.) - (2016.02.04.) (ONYF) Kézi kitöltés
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása (EB16-M1/2016.) - (2016.02.04.) (ONYF) Kézi kitöltés
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása (EB16-M2/2016.) - (2016.02.04.) (ONYF) Kézi kitöltés
Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása (EB16-M3/2016.) - (2016.02.04.) (ONYF) Kézi kitöltés
Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.) (ONYF) Kézi kitöltés
Utazási utalvány a sajátos nevelési igényű gyermek és kisérője részére (S.U.T.K.-10.) (ONYF) Kézi kitöltés
Utazási utalvány betétlapja (U.T.K. 10/B.) (ONYF) Kézi kitöltés
Utazási utalvány igazolás utiköltség-térítéshez (U.T.K.30) (ONYF) Kézi kitöltés
Utazási utalvány utazási költségtérítési igényléshez (U.T.K.20) (ONYF) Kézi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez Kézi kitöltésGépi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához Kézi kitöltésGépi kitöltés
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170) (ONYF) Kézi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (a gyógyszerek) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (tápszerek) Kézi kitöltésGépi kitöltés
Változások bejelentése vényírási szerződéssel kapcsolatban Kézi kitöltésGépi kitöltés
Védőnői szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő, valamint a gondozotti létszámok igazolására szolgáló nyomtatványok Kézi kitöltésGépi kitöltés
Vényigénylő lap finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltésGépi kitöltés
Vényigénylő lap nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltésGépi kitöltés
Vényigénylő lap pro família jogcímen rendelő orvos számára Kézi kitöltésGépi kitöltés