Címer

Nyomtatványtár

A Nyomtatványtárban kereshet ki leggyorsabban egy nyomtatványt.

Válassza ki a megfelelő mezőben, kattintással
 - a témakört, ellátást, feladatot, vagy
 - a felhasználót, igénybevevőt.

Nyomtatvány neve Választható kitöltési mód
"A" melléklet közvetlen ráfordítási igényről Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
"B" melléklet finanszírozási díjtétel javaslatról Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - *-os HBCS Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - SBO Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - Többlet óraszám Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - dialízis ellátás Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - egynapos sebészet Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - indexes OENO Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - krónikus súlyozási szorzó Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű eszköz Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - nagy értékű, még országosan nem elterjedt műtéti eljárás, beavatkozás Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső eszköz Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - tételes elszámolás alá eső gyógyszer Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - többlet ágyszám Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - új ellátási forma /új szakma (fekvőbeteg-szakellátás) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap egyszerűsített többletkapacitás befogadására irányuló kérelem - új ellátási forma /új szakma (járóbeteg-szakellátás) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelemhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Adatlap korrekciós tétel rögzítésének kérvényezéséhez gyógyszertárak, gyógyászati segédeszköz forgalmazók és gyógyászati ellátást nyújtó elszámolók részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához természetes személy részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Anyatej átadás-átvételi bizonylat - adományozó személy részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Anyatej átvételi nyilatkozat - anyatejgyűjtő állomás részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Anyatejgyűjtő állomások anyatej társadalombiztosítási támogatás elszámolási bizonylata Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi szolgálat finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó tanulói létszámok igazolására szolgáló nyomtatvány Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő Kézi kitöltés Gépi kitöltés
BNO Adatlap - Kódkarbantartás Gépi kitöltés
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról Kézi kitöltés
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-EGT Kézi kitöltés Gépi kitöltés eMagyarország Útmutató
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-saját Kézi kitöltés Gépi kitöltés eMagyarország Útmutató
Bejelentőlap hajléktalan személyek bejelentésére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Betegszállítási adatlap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Betegszállítási utalvány Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata az általa aktuálisan használt gyógyászati segédeszközről Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Biztosított nyilatkozata nagyértékű gyógyászati segédeszköz egészségbiztosítói ellenjegyzéséhez 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 13/A.§ (2)bekezdés d) pontja alapján Kézi kitöltés Gépi kitöltés
EKA - Adatkérés a Bejelentők részére (OEP_EKA_BJ01) - (2013.11.27.) eMagyarország
EKA - Adatkérés a Bírósági végrehajtók részére (OEP_EKA_VGH01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Egészségügyi szolgáltató részére (OEP_EKA_ESZ01) eMagyarország
EKA - Adatkérés az Önkormányzatok részére (OEP_EKA_ONK01) eMagyarország
Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Gyógyszer egyedi méltányossági kérelem - betegkérelem Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Gyógyszer egyedi méltányossági kérelem - szakorvosi igénylőlap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Gyógyszertári finanszírozási előleg igénylő lap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Gyógyszerész gyógyszerkiváltási adatokat érintő lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
HBCs Adatlap - Kódkarbantartás Gépi kitöltés
Hospice elrendelő lap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Háziorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Háziorvosi igazolás közgyógyellátási igazolvány igényléséhez Kézi kitöltés Útmutató
Háziorvosi javaslat - az otthoni szakápolás (56-on túli) folyamatos ellátást biztosító vizitszám engedélyezéséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Igazolás nevelési-oktatási intézményben ellátandók létszámáról fogorvosi ellátás esetén Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Igénylőlap a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti igazolás kiadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz - Munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából - Egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) és PÓTLAP - Kiegészítő kérdések a 3. országból érkező igénylők számára Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) engedélyezéséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Indikációs lap éjszakai légsínterápiás eszköz (BiPAP) ismételt engedélyezéséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/2) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-9) (ONYF) Kézi kitöltés
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről, 2017. … negyedév (Kötelező) (A.3503-7/1) (ONYF) Kézi kitöltés
Kemoterápiás protokoll Adatlap Gépi kitöltés
Keresetlevél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezlő ellen indítandó társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perhez eMagyarország Útmutató
Kezelési terv, kórtörténeti összefoglaló és nyilatkozat fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kezelőorvos betegéletút lekérdezési lehetősége/tiltakozás feloldása Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozó szállító-előminősítéséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem a külföldi gyógykezelés igénybevételéhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem a nem orvostechnikai eszköz státusú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem az IVD-rendelet szerinti önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint az EEKH erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz státusú) gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem fogorvosi ellátás egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására- egyszerűsített eljárás Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására- normál eljárás Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához, vagy egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott eszköz alkatrészcseréjéhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem méltányossági elbírálásához magánszemély részére Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés megkötése iránt Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kérelem vényírási szerződés módosítása iránt Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Kórtörténeti összefoglaló és javaslat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Közadatok újrahasznosítására irányuló adatkérő lap Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Meghatalmazás (általános jellegű, eseti) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Meghatalmazás forgalmazó részére egyedi méltányossági eljáráshoz Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Meghatalmazás törvényes képviselő, gyám, gondnok esetén egyedi méltányossági eljáráshoz Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Nyilatkozat gyógyászati segédeszköz szállítói felülvizsgálatra Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Nyiltakozat - az otthoni szakápolási szolgáltató szabad kapacitásáról Kézi kitöltés Gépi kitöltés
OENO Adatlap - Kódkarbantartás Gépi kitöltés
OSAP 1913. Nyilatkozat mentességhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
OSAP 1913. Regisztrációs lap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Orvosi jelentés keresőképtelenséggel kapcsolatban (E-116) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Rendelvény a nem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben elhunyt személy kórboncolás céljából, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából történő halottszállítására Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató
Szakápolási elrendelő lap Kézi kitöltés Gépi kitöltés
TAJ igénylés foglalkoztatók részére (Megrendelő) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (a gyógyszerek) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Változás bejelentési adatlap (tápszerek) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Változások bejelentése vényírási szerződéssel kapcsolatban Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Védőnői szolgálat finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó gondozotti létszámok igazolására szolgáló nyomtatvány Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Védőnői szolgálat helyettesítésére vonatkozó bejelentő Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Vényigénylő lap finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Vényigénylő lap nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Vényigénylő lap pro família jogcímen rendelő orvos számára Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF házhozszállítási nyilatkozat Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF megfelelőségi nyilatkozat az ellátás nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról gyógyszer. gyse támogatssal történő kiszolgáltatásához
ÁSZF nyilatkozat felmondott szerződésű szolgáltatóhoz elmúlt 1 évben való részvétel nemlegességéről
ÁSZF nyilatkozat gazdálkodási formáról Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat gyógyászati ellátás nyújtója részéről - felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat köztartozásmentességről Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat telephelyekről, fiók- és kézigyógyszertárakról, méretvételi helyekről Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF nyilatkozat érvényességi kellékek változatlanságáról
ÁSZF szerződés módosítási kérelem Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF szerződéskötési kérelem Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtásához kapcsolódó feltételek folyamatos biztosításáról Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF szolgáltatói megfelelőségi nyilatkozat gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez, javításához, egyedi méretvétel alapján történő gyártásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat GYSE gyártó/forgalmazó részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
ÁSZF-Nyilatkozat gyógyszertár részéről (felmondással érintett szolgáltatótól való függetlenségről - szerződéskötés esetén) Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Állapotfelmérési kérdőív Kézi kitöltés
Árajánlat fogtechnikai eszközök egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz egyedi méltányossági támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Árajánlat gyógyászati segédeszköz javítási díjának egyedi méltányossásgi támogatásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Árajánlat korábban méltányosságból támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez Kézi kitöltés Gépi kitöltés
Ürlap szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához Kézi kitöltés Gépi kitöltés