Közzétételre került a járóbeteg-szakellátás teljesítmény jelentéseinek elkészítéséhez szükséges rekordkép módosított verziója.

Két nagy változás történt.

Az első változás:

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben megjelent intézményi várólista esetazonosító bevezetése. Fontos, hogy kizárólag akkor kell ezt az adatot az elszámolási jelentés tételébe bejegyezni, ha az adott ellátás során került sor a beteg várólistára vételére az Országos Intézményi Várólista Rendszer valamelyik várólistáján. Több műtéti várólistára történt regisztráció esetén az időben elsőként bejegyzett várólista regisztráció publikus esetazonosítóját kell bejegyezni, a többit nem.

A második változás:

Mivel az orvospecséten kiadott kódok elérték az 5 helyiértéken kiadható maximális számot, így a mező mérete 5-ről 6-hosszúságúra került megnövelésre. A 6 hosszú mezőben nem csak az orvospecsétek, de a szakdolgozók azonosítói is elférnek, ugyanakkor a két kód átfedi egymást, ezért szükséges egy olyan mező is, ami egyértelműsíti, hogy az ORV_AZON mező pontosan milyen kódot is tartalmaz. Természetesen a jelenlegi 5 hosszú orvospecséteket változatlanul kell jelenteni, a mezőben lévő plusz egy karaktert pedig „SPACE”-szel kell feltölteni. Hasonlóan ehhez a kiegészítő mezőnek sem kell értéket tartalmaznia, addig, amíg a vonatkozó kormányrendelet nem teszi azt az ambuláns adatlap részévé.

A beutaló orvospecsétnél ugyanaz az eljárás, mint az ellátó orvos esetében.

Fontos, hogy a változások a 2024. januári ellátások leadásától kerülnek bevezetésre, vagyis az első alkalom, amikor már kizárólag az új rekordképen fogadjuk el a NEAK a teljesítményjelentéseket, a 2024. február 1-től kezdődő beolvasási időszak lesz. Ettől az időponttól kezdve mind a havi jelentések (AMB), mind a korrekciós jelentések is az új rekordkép szerint kerülnek csak elfogadásra.

A módosított rekordkép leírás itt érhető el.

Budapest, 2023. november 24.