Címer

Mentés, beteg- és halottszállítás

 Betegszállítás

 A betegszállítás az orvos rendelése alapján biztosítja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a – mentőápolói felügyeletet nem igényelő – esetben, amikor az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.

 Halottszállítás

 A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben elhunyt személy rendelvényre történő, kórboncolási céllal, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítása.

 Mentés

shutterstock_30325087
 A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan - az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas - legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása.

 

Archívum

2021. nov. 04.