Tisztelt Fogászati Szakellátók!

A Magyar Közlöny 2018. évi 106. számában kihirdetésre került az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet. A jogszabály alapján a fogászati szakellátás keretei között elvégezhető fogászati beavatkozások pontszámai emelkedtek.

A NEAK első alkalommal a 2018. június havi teljesítmény-elszámolással egyidejűleg, a 2018. augusztus havi finanszírozás során alkalmazza a magasabb pontszámokat. A módosítás visszamenőleges hatállyal került kihirdetésre, ezért a 2018. januári teljesítmények finanszírozásától már az emelt pontszámokat kell figyelembe venni. A január-május havi teljesítmény-jelentések alapján megállapított korrekciós tételek kifizetésére a 2018. augusztus havi utalás keretében kerül sor.

Az érintett szolgáltatói kör a visszamenőleges korrekcióról külön kimutatást kap, amely a havi visszaigazoló listákkal együtt, az e-Jelentés rendszeren keresztül kerül továbbításra.

A szolgáltatóknak nincs külön teendőjük a változásokkal kapcsolatban.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő