Tisztelt Szolgáltató!

Tárgyév november hónapjában az első (banki) munkanap 4-ére esik, ezért a dolgozók nettó munkabéreinek határidőben történő kifizetése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő október hónap végén előrehozott utalványozásról intézkedik a 2019. november hónapban járó finanszírozás összegek terhére, az alábbiak szerint.

A november havi finanszírozás kiutalása 2 részletben történik:

1. Legkésőbb 2019. október 29-én előrehozott kifizetésként kerül utalványozásra a Magyar Államkincstár részére:

· az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) a) bekezdése hatálya alá tartozó intézmények (az önkormányzati alrendszerbe tarozó ún. nettó körös intézmények) részére a november hónapban járó finanszírozás 60 %-ának megfelelő összeg,

· az egyéb, fenti körbe nem tartozó egészségügyi szolgáltatók (pl. költségvetési szervek, vállalkozások, non-profit szervezetek) részére a november hónapban járó finanszírozás 40 %-ának megfelelő összeg,

továbbá minden támogatásban részesülő intézmény részére az egészségügyi dolgozók jövedelem-kiegészítési, az eü. dolgozók béremelési (ide értve a fix díjban részesülőket is), valamint a fiatal szakorvosi támogatások november hónapban esedékes összegének 60 %-a.

2. A havi finanszírozásból fennmaradó rész utalására a megszokott rend szerint novemberben kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentiek szerinti előrehozott összeg külön ilyen irányú kérelem nélkül kerül biztosításra minden érintett egészségügyi szolgáltató részére.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő