A támogatás egy összegű támogatás, így annak felhasználására egységesen az alábbi szabályok az irányadóak.

A működési támogatás felhasználásának feltételei:

a) A működési támogatás 50%-át a 2014. május 31-én lejártnak minősülő (azaz 2014. május 30-i fizetési határidejű) köztartozások, illetve 90 napon túl lejárt szállítói tartozások csökkentésére kell fordítani.

b) A működési támogatás fennmaradó további 50%-át, valamint ha a köztartozások és a 90 napon túl lejárt szállítói tartozások mértéke nem éri el az utalt működési támogatás 50%-át, akkor az így fennmaradó részt elsődlegesen a közreműködőkkel, személyes közreműködőkkel, szabadfoglalkoztatás keretében egészségügyi tevékenységet végzőkkel szemben fennálló tartozások csökkentésére kell fordítani.

c) A fentiek kiegyenlítését követően fennmaradó működési támogatást a 2014. május 31-én lejártnak minősülő, más egészségügyi szolgáltató felé fennálló tartozások, ezt követően pedig a gyógyító-megelőző ellátás közvetlen költségeként könyvelt, 2014. május 31-én lejártnak minősülő szállítói tartozások csökkentésére kell fordítani.

(A kötelezettségek kiegyenlítése során a tőketartozáshoz kapcsolódó kamattartozások is figyelembe vehetőek.)

d) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltatók valamennyi eddig részletezett kötelezettségállomány vonatkozásában csökkentési kötelezettségüknek eleget tettek, a még rendelkezésre álló működési támogatást az intézményi várólista, illetve betegfogadási listacsökkentésére kell fordítani. Mindezt úgy, hogy a legrégebben várakozó betegek ellátását, a 2013. szeptember – december hónapokban jelentett és elszámolt esetszámon felül kell teljesítenie az egészségügyi szolgáltatónak legkésőbb 2014. december 31. napjáig, azonban ennek során az egészségügyi szolgáltatók nem vehetik figyelembe a 2013 decemberében utalványozott, térd- és csípőprotézis műtétekre biztosított többletfinanszírozási keret terhére már elszámolt vagy tervezett ellátás eseteit. Az ellátásokat a szokásos módon, de „4”-es térítési kategóriában külön állományként kell jelenteni.

A kötelezettségállomány csökkentésére rendelkezésre álló működési támogatást 2014. augusztus 31. napjáig kell az egészségügyi szolgáltatóknak felhasználni azzal, hogy amennyiben a támogatást a várólista, illetve betegfogadási lista csökkentésére fordítják, úgy ezen határidőig a 2014. szeptember 1. – 2014. december 31. napja közötti ellátások tervét kell megküldeniük TAJ szinten az OEP részére, az ellátási eset azonosítójának és a tervezett ellátás időpontjának feltüntetésével együtt.

Budapest, 2014. augusztus 5.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár