Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 36.§ (6) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közzéteszi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható, fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól szóló kitöltési útmutatót és adatállományokat.

A kitöltési útmutató előírásai az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kinevezett, a rehabilitációs szakellátások fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa által meghirdetett pilot programban részt vevő – a részvételre pályázott és nyertes – szolgáltatók részére kötelező érvényűek.

Az adatszolgáltatás jelen kitöltési útmutató szerinti alkalmazása a pilot programban részt vevőkön kívül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rehabilitációs ellátásra finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató számára opcionális.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kitöltésre vonatkozó szabályok változásával egyidejűleg a finanszírozás szabályai nem változnak.

Az elkövetkező időszakban a megfelelő felkészülést biztosítani kívánjuk minden intézet részére, ezért a rehabilitációs ellátást végző szolgáltatókat folyamatosan tájékoztatjuk a meghirdetett konzultációs alkalmakról és a kiadott szakmai anyagokról.

A rehabilitációs ellátások teljesítmény-jelentésben alkalmazandó új kódolási és jelentési szabályainak dokumentumai a továbbiakban az alábbi útvonalon tekinthetőek meg.

A repcs@neak.gov.hu levelezési listára jelentkezni folyamatosan, a rehabilitációs ellátást végző intézet vezetőjének jóváhagyásával a finanszirozas@neak.gov.hu email címen lehet.

Budapest, 2018. február 12.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő