Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 36.§ (6) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közzéteszi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható, fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól szóló kitöltési útmutatót és adatállományokat.

Az útmutató hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat, valamint a 1804, 1806, 2301 és a 2303 szakmakóddal rendelkező osztályok ellátásait.

A kódolási rendszer országos körű alkalmazását a 2019. augusztus hónapban felvett betegek adatjelentésétől kezdődően ellenőrizni fogjuk. Ez a jelenlegi naparányos finanszírozásban semmilyen változást nem eredményez, viszont a bevezetés fázisában a hiányosan kitöltött adatlapok elszámolást nem akadályozó hibaként fognak megjelenni a visszaigazolásokban.

A felkészülési szakasz végeztével, a Szabálykönyv jogszabályi megjelenését követően a hiányosan vagy hibásan küldött adatlapot elszámolást akadályozó hibaként kezeljük.

A rehabilitációs ellátások teljesítmény-jelentésben alkalmazandó új kódolási és jelentési szabályainak dokumentumai a továbbiakban az alábbi útvonalon tekinthetőek meg.

A repcs@neak.gov.hu levelezési listára jelentkezni folyamatosan, a rehabilitációs ellátást végző intézet vezetőjének jóváhagyásával a finanszirozas@neak.gov.hu email címen lehet.

Budapest, 2019. június 12.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő