1

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 26. §-a (1) bekezdésének c) pontja, illetve az Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 11/D. §-a alapján a gyógyszer, és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer (a továbbiakban együttesen: gyógyszer) árához méltányossági alapon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ártámogatás nyújthat: társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhető allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer esetén.

A járóbeteg ellátás keretében gyógyszer/tápszer ártámogatásához benyújtandó egyedi méltányossági kérelemhez* az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. Az Ügyfél/törvényes képviselője kérelme, amely tartalmazza a személyes adatait, a TAJ számát és a kért gyógyszerkészítmény nevét. Tartalmazhatja a beteg elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).
  2. A biztosítottat kezelő szakorvos javaslata, amelyből megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa (sz.e. testsúlykilogramm,testfelület m2), a terápia várható időtartama. Tartalmazhatja a szakorvos elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).
  3. 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a biztosított kizárólag az igényelt készítménnyel kezelhető. Ennek megerősítéséhez szükséges leletek (labor, képalkotó, szövettan) másolata.
  4. A kezelőorvos által külön jogszabály szerint kiállított egy havi vagy egy ciklusnyi terápiához szükséges gyógyszermennyiséget tartalmazó vény. (Az új formátumú vényeken az „Egyedi tám.” jogcímet, a régi vényeken az „Teljes ár” jogcímet szükséges bejelölni a méltányossági támogatás érvényesítéséhez.
  5. A gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertár megnevezése (egyedi importtal beszerezhető készítmény esetén ezen tevékenységre az OEP-el szerződött gyógyszertár adható meg).
  6. Egyedi importos készítmény esetében az GYEMSZI-OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) által kiadott és jóváhagyott/engedélyezett Járóbeteg Gyógyszerigénylő lap, az alkalmazási jóváhagyással/engedéllyel együtt.
  7. Indikáción túli gyógyszerrendelés esetén a GYEMSZI-OGYI-hoz benyújtott „KÉRELEM INDIKÁCIÓN TÚLI GYÓGYSZERRENDELÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE” c. nyomtatványt (kivéve a mellékleteket), és az GYEMSZI-OGYI által kiadott engedély.

További részletes információk

*A kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK) kell benyújtani (1139 Budapest Váci út 73/a Ártámogatási Főosztály).